Błąd
  • XML Parsing Error at 1:133. Error 9: Invalid character

Parasol cybernetyczny Chin jest dziurawy - informuje Washington Times

Email Drukuj PDF

Specjalici ds. bezpieczestwa z USA twierdz, e Chiny s krajem szczeglnie naraonym na zagroenie atakiem informatycznym. Infrastruktura Pastwa rodka jest obsugiwana za pomoc systemw komputerowych, ktre nie s odpowiednio zabezpieczone.

O sprawie pisze Shaun Waterman ? dziennikarz Washington Times. urnalista odwouje si do ataku na iraski program atomowy za pomoc robaka Stuxnet. Ten akt cyberterroryzmu pokaza potencja atakw przeprowadzanych na froncie cybernetycznym.

Wraliwo Chin polega na nieoficjalnym modelu dziaania wikszoci ich przemysu informatycznego. Brak oficjalnych regulacji i zabezpiecze sprawia, e atak na takie systemy jest duo atwiejszy, ni na zabezpieczone systemy zachodnie. Brak transparencji jest problemem, poniewa w celu usunicia wad w sposb efektywny, atka musi by dostpna publicznie, aby kady, kto uywa wadliwego oprogramowania mg j cign i poprawi dziaanie swojej wersji systemu.

Zabezpieczeniem informatycznych systemw obsugi fabryk, tam, urzdze przemysowych, itp. zajmuj si specjalnie do tego celu przeznaczone komputery z wgranym oprogramowaniem o nazwie Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA). Robaki, takie jak Stuxnet, s projektowane, by ama zabezpieczenia SCADA.

Chiska wersja tego software powstaa w pracowniach WellinTech Inc. Firma przechwala si na swoich stronach internetowych, e paczka Kingview SCADA jej autorstwa jest najszerzej uywanym w Chinach rodkiem bezpieczestwa informatycznego ? zarwno w przemyle, jak i w przestrzeni kosmicznej i dziedzinie bezpieczestwa narodowego.

Ekspert ds. bezpieczestwa informatycznego Dillon Beresford stwierdzi, e odkryte w chiskim SCADA luki pozwalaj hakerowi przej kontrol nad kadym sprztem przemysowym obsugiwanym przez Kingview SCADA. Beresford w rozmowie z Washington Times stwierdza, e taki atak umoliwiby totalne sterowanie systemami obsugiwanymi przez to oprogramowanie.

Informatyk zajmujcy si na co dzie prac w amerykaskiej firmie zajmujcej si bezpieczestwem informatycznym, poinformowa o odkrytym bdzie swoich pracodawcw oraz chiski zesp do spraw reagowania na kryzysy komputerowe (Computer Emergency Response Team ? CN-CERT). Od trzech i p miesica informacje Beresforda nie sprowokoway adnego dziaania. Dopiero po opublikowaniu swojego odkrycia w Internecie, informatyk skoni Kingview do wypuszczenia w sieci tki naprawiajcej bd wskazany przez Amerykanina.

James A. Lewis z think tanku CSIS (Center for Strategic and International Studies) zgadza si z tez, e chiski system jest bardziej naraony na ataki, ni systemy zachodnie. Naukowiec wskazuje na inne jego cechy, potwierdzajce t tez.

W Chinach powszechnie uywane jest pirackie oprogramowanie, najczciej rozprzestrzeniane przez rosyjsk mafi. W przypadku takiego software, odbiorca nie moe by pewien co do jego rda pochodzenia i przez przypadek samodzielnie wprowadzi na swj komputer zoliwe oprogramowanie. Tego rodzaju programy nie mog by rwnie w sposb waciwy atane i aktualizowane, przez co mog si w nich znajdowa bdy i tzw. ,,tylne wejcia??(back doors) umoliwiajce atwy, nieautoryzowany dostp do danych. Lewis stwierdza w rozmowie z Washington Times: ,,Chiczycy nie maj takich problemw jak my ? ale maj wasne i mog one by czasem gorsze ni nasze??.

Akcja informacyjna Beresforda z pewnoci sprawia, e wady Kingsview zostay usunite. Mimo to, wady systemu cybernetycznego Chin w skali od zwykego PC po systemy obronne chiskiego rzdu, sprawiaj, e Chiczycy pozostan bardziej naraeni na cyberatak, a przez to mniej konkurencyjni w toczcym si obecnie informatycznym wycigu zbroje. Fundamentem problemu jest totalitarny charakter reimu w Pekinie, blokujcy innowacj i korzystny przepyw danych.

rdo: http://www.washingtontimes.com/news/2011/mar/17/china-open-to-cyber-attack/?page=1

Opracowa: Wojciech Jakbik

 

Wyszukiwarka

Najnowsze materiay

Aktualnie gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 187 gości