Błąd
  • XML Parsing Error at 1:133. Error 9: Invalid character

The American Interest: problem z Magnitsky Bill

Email Drukuj PDF

Przyjcie Rosji do wiatowej Organizacji Handlu jest problemem dla amerykaskiego Kongresu, poniewa z jednej strony przepisy WTO obliguj Stany Zjednoczone do ustanowienia wolnego handlu z Rosj, z drugiej strony amerykascy politycy nie chc ?nagradza? w ten sposb pastwa, w ktrym na co dzie amane s prawa czowieka. Kongresmani nie chc uchyli tzw. poprawki Jackson-Vanik z 1974, ktra reguluje m.in. wyraenie zgody na udzielanie krajom o nierynkowej gospodarce klauzuli Permanent Normal Trade Relations (amerykaski odpowiednik klauzuli najwikszego uprzywilejowania w handlu midzynarodowym). W praktyce oznacza to, i USA nie mog nawiza swobodnego i nieograniczonego handlu z Rosj, z kolei Rosja ogranicza dostp amerykaskich firm do jej rynku.

Z punktu widzenia kongresmanw najlepszym rozwizaniem obecnej sytuacji byaby zamiana jednego prawa chronicego przestrzeganie praw czowieka na drugie. Tym samym cz z nich gotowa jest uchyli poprawk Jackson-Vanik pod warunkiem, e w ycie wprowadzony zostanie tzw. Magnitsky Bill.

Magnitsky Bill jest aktem prawnym, ktrego nazwa pochodzi od Siergieja Magnitskiego, rosyjskiego prawnika walczcego z korupcj, niesusznie oskaronego o finansowe defraudacje, ktry w wyniku zego traktowania i odmowy dostpu do leczenia zmar w moskiewskim wizieniu w 2009 roku. W swoich zaoeniach wymierzony jest on w rosyjskich urzdnikw, ktrym ze wzgldu na korupcj i amanie praw czowieka zabrania si wjazdu na terytorium Stanw Zjednoczonych oraz zamraa ich wszelkie aktywa bankowe zdeponowane w amerykaskich bankach. Tym samym zamiana Jackson-Vanik na Magnitsky Bill pozwoliaby Stanom Zjednoczonym zarwno na prowadzenie wolnego handlu z Rosj, przy jednoczesnym nacisku na przestrzeganie praw czowieka w Rosji.

Zdaniem Raymonda Sontaga z The American Interest jest mao prawdopodobne, aby nowe prawo w jakikolwiek sposb wpyno na popraw obecnego prawodawstwa w Rosji. Przede wszystkim korupcja i wykorzystywanie systemu sprawiedliwoci przez urzdnikw jest dla nich zbyt intratne, nawet za cen braku dostpu do amerykaskich kont bankowych. W opinii Sontaga, ci, ktrzy uwaaj, e Magnitsky Bill jest w stanie co zmieni, niedoceniaj skali problemu. Wedle dostpnych danych rosyjski biznes paci w formie apwek a 462 miliardy dolarw rocznie, co stanowi 31 proc. rosyjskiego PKB. Co wicej, jak pokazuj niektre sondae, osoby w wieku 18-30 lat w pierwszej kolejnoci d do zrobienia kariery w subie publicznej, ktra pomimo niskich pac, daje moliwo szybkiego wzbogacenia si dziki przyjmowaniu korzyci majtkowych. Przy rwnoczesnym braku chci zmiany sytuacji i wystarczajcych reform ze strony rzdu, jakiekolwiek prawodawstwo w USA nie zmieni dotychczasowego funkcjonowania caego systemu.

Sontag zwraca rwnie uwag na midzynarodowy wymiar Magnitsky Bill, odzwierciedlajcy szerszy problem w amerykaskiej polityce zagranicznej. Wprowadzenie proponowanej legislatywy nie tylko nie poprawioby przestrzegania praw czowieka, ale podwaaoby dotychczasowe dziaania obecnej administracji i pogorszyo, i tak nienajlepsze, bilateralne stosunki z Rosj. Dodatkowo, staoby to w ostrym kontracie do amerykaskiej polityki wzgldem Chin, gdy w tym przypadku zniesiono poprawk Jackson-Vanik w momencie przystpienia Pekinu do WTO w 2001 roku. Takie dziaanie nie wynikao z braku troski o prawa czowieka w Chinach, ale byo spowodowane znaczeniem amerykasko-chiskiej wymiany handlowej, ktra jest dziesiciokrotnie wiksza anieli wymiana pomidzy Rosj a Stanami. Tym samym poprawne interesy z Chinami byy i s dla Amerykanw o wiele waniejsze ni dbanie o prawa czowieka. Rwnoczenie, nawet gdyby wykorzysta luki prawne w samym Magnitsky Bill, to wadze USA i tak nie zdecyduj si na ich wykorzystanie, tak aby nie naraa stosunkw z innymi pastwami.

Podsumowujc, to czy USA wprowadz prawo w rodzaju Magnitsky Bill nie bdzie zalee od chci obrony i zapewnienia przestrzegania praw czowieka w Rosji, ale od ich gospodarczych interesw. Jak bowiem pokazuje przykad Chin, USA nie s odporne na brak kontaktw gospodarczych. Zatem dopki w USA mao kto uwaa Rosj za gospodarcze, czy militarne zagroenie, dopty takie prawodawstwo ma szanse wej w ycie, niemniej zdaniem Sontaga, w momencie w ktrym zmieni si sposb postrzegania Rosji nie bdzie miao ono racji bytu.

rdo: http://www.the-american-interest.com/article.cfm?piece=1252

Opracowa Sebastian Grka

 

Wyszukiwarka

Najnowsze materiay

Aktualnie gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości