Błąd
  • XML Parsing Error at 1:133. Error 9: Invalid character

Gen. Raymond Odierno: armia w czasie zmian

Email Drukuj PDF

Raymond Odierno, obecny Szef Sztabu Stanw Zjednoczonych, na amach majowo/czerwcowego ?Foreign Affairs? przedstawi trzy gwne obszary zmian, przed jakimi stoi armia amerykaska w cigu najbliszej dekady.

W pierwszej kolejnoci gen. Odierno koncentruje si na wyzwaniach zwizanych z mniejszym budetem, jakim od 2013 r. dysponowa bdzie Pentagon. Oznacza to bdzie ?rwnowaenie trzech zmiennych: oglnej wielkoci si zbrojnych, ich sprztu i ich szkolenia i gotowoci bojowej?. W praktyce w celu uniknicia niedoboru w treningu i sprzcie, liczba aktywnych onierzy ma zosta ograniczona. Co istotne zwraca on uwag, i armia musi zrobi wszystko, aby pomc odchodzcym onierzom w adaptacji w yciu w roli osoby cywilnej.

Zdaniem Odierno, mimo i z utrzymaniem mniejszych si zbrojnych zwizane jest ryzyko, to ?bdzie ono mniejsze ni niektrzy uwaaj ze wzgldu na zmiany, jakie zaszyy w armii w ostatnich latach?. W opinii Szefa Sztabu dzisiejsze wojsko amerykaskie jest bowiem bardziej dowiadczone w bojach, bardziej zintegrowane z innymi subami wojskowymi i oddziaami si specjalnych oraz bardziej zaawansowane technologicznie ni jeszcze dziesi lat temu. Aktywne jednostki armii s rwnie na niespotykanym do tej pory poziomie zaawansowania i wsppracy z wojskowym ramieniem Gwardii Narodowej (The Army National Guard) i Armi Rezerw (Army Reserve). Dodatkowym czynnikiem na korzy armii maj by dziaania podjte w celu zapewnienia lepszego gospodarowania przez armi publicznymi pienidzmi, w tym m.in. jak podkrela Odierno, szeroko zakrojone reformy procesw, ktre obsuguj podstawowe funkcje wojskowe, zmiany w sposobie w jaki armia okrela swoje potrzeby w zakresie sprztu i jego zakupu oraz denie do alternatywnych rde energii i praktyk, ktre mog zwikszy efektywno operacyjn, jednoczenie oszczdzajc pienidze.

Drug rzecz na ktrej koncentruje si gen. Odierno jest tzw. zwrot w kierunku Azji i Pacyfiku. Poniewa Stany Zjednoczone s jednym z kluczowych gwarantw stabilno regionu, obecno armii jest trwaym elementem szerszej regionalnej strategii USA, jak rwnie istotnym elementem odstraszania przed obc agresj. Jednym z przykadw amerykaskiego zaangaowania si w tym regionie jest nowa wsppraca z Australi oraz partnerstwo z Kore Poudniow i dugoletnie wiczenia wojskowe z Japoni i Tajlandi.

Mwic o amerykaskiej obecnoci na obszarze Azji i Pacyfiku Odierno zaznacza jednak, i USA bd w stanie ?zachowa znaczce obowizki w innych czciach wiata?, poniewa jak twierdzi, ?postawa armii USA na Bliskim Wschodzie ma kluczowe znaczenie dla utrzymania stabilnoci w regionie. Pokj midzy Izraelem i jego ssiadami pozostaje ulotny, zachowanie Iranu nadal jest prowokacyjne i destabilizujce, a trajektoria arabskiej wiosny nie jest w aden sposb ustalona?.

Wanym elementem przyszego funkcjonowania armii Stanw Zjednoczonych bd relacje z ?europejskimi partnerami?, tym bardziej, e jak podkrela Odierno ?wiele zachodnich narodw zmniejsza swoje wydatki obronne?. Mimo wycofania z Europy dwch swoich brygad, USA maj pozosta aktywnie zaangaowani w regionie m.in. poprzez wprowadzenie rotacyjnych si w celu zapewnienia cigoci operacyjnoci, dalszego wspierania zaawansowanych umiejtnoci wojskowych, czy te inwestycji w centra logistyczne i wywiadowcze.

Trzecim wyzwaniem, przed ktrym stoi armia Stanw Zjednoczonych jest, zdaniem Odierno, szerszy zakres prowadzenia misji. Oznacza to, i w czasie nadchodzcych zmian wojsko bdzie musiao dostosowa si da walki i przeciwdziaania terroryzmowi, walk z nieregularnymi oddziaami zbrojnymi, czy te wojnom w cyberprzestrzeni i wojnom hybrydowym (tzn. z wykorzystaniem armii regularnej i oddziaw paramilitarnych).

Artyku gen. Odierno koczy si stwierdzeniem, e przez nastpne dziesi lat, USA bd koncentrowa si na zapobieganiu konfliktom i ksztatowaniu bezpieczestwa, co przekada si ma zarwno na utrzymaniu siy odpowiedniej wielkoci oraz utrzymaniu energicznej obecnoci za granic, ktra ma uspokaja partnerw USA, a zniechca wrogw.

rda: http://www.foreignaffairs.com/articles/137423/raymond-t-odierno/the-us-army-in-a-time-of-transition

http://www.army.mil/article/78563/

Opracowa Sebastian Grka

 

Wyszukiwarka

Najnowsze materiay

Aktualnie gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 233 gości