Błąd
  • XML Parsing Error at 1:133. Error 9: Invalid character

Salonowa rewolucja w Komunistycznej Partii Chin - widziana przez autora "The New York Times"

Email Drukuj PDF

Michael Wilde na amach ?The New York Times? analizuje sytuacj w Komunistycznej Partii Chin, a take zmiany personalne zwizane z nadejciem kolejnego pokolenia komunistycznych liderw oraz zmiany ideowe, ktre mog by skutkiem tych pierwszych. Wedug autora dziaania polityczne na szczycie partii omawiane s na wystawnych bankietach, na ktrych zbieraj si elity i dyskutuj nad potrzebami zmian w partii. Wilde wyraa opini, e takie spotkania, na ktrych dyskutuje si o kierunkach polityki partyjnej, mog by szans na wzrost poparcia dla zmian politycznych w tym kraju, ktre przynios obywatelom zwikszenie swobody w wyborze liderw i moliwo uzyskania rekompensaty za niedogodnoci ze strony pastwa.

Jednake przeszkod zmniejszajc szans na zmiany, moe by fakt, e grupy reformatorw przycigajce politycznych zwolennikw, s podzielona na frakcje, ktre nie potrafi zgodzi si ze sob co do ksztatu i sposobu wprowadzenia reform. Fundamentalne zmiany jak np. system prawny poza kontrol partii, czy wolne wybory z uczciwymi zasadami s widziane nawet przez najwikszych radykaw jako odlege marzenia, lub w najlepszym przypadku cz drugiego etapu reform. W dodatku sytuacja polityczna w kraju nie przemawia na korzy reformatorw. Spektakularny upadek popularnego, nawizujcego do tradycji maoistowskich polityka Bo Xilai, ktry otwarcie opowiada si za populistyczn filozofi nie zgadzajc si z liderami elit, pokaza konsekwencje i niebezpieczestwa wice si z prb zmian statusu quo. Cisza, jak otoczony jest jego przypadek, podkrela wedug autora ogromne obawy, e jakiekolwiek zgrzyty w przywdztwie mog prowadzi do jego upadku. W rezultacie niewiele osb obecnie oczekuje, aby partia szybko si przeksztacia. I nawet czonkowie wntrza elit, ktrzy byli przygotowani do omawiania gbszych zmian cznie z drugim pokoleniem elit, odnosz korzyci z ochrony swoich wasnych przywilejw.

Zhang, historyk niegdy wsppracujcy z rzdow Chisk Akademi Nauk Spoecznych uwaa, e w 1989 r. reformatorzy mieli wiksz przewag ni obecnie. Twierdzi tak odnoszc si do wydarze zwizanych z prodemokratycznymi protestami studentw, ktre chocia cieszyy si wsparciem wanych liderw partyjnych, zostay zdecydowanie stumione. Wedug Zhanga autokracja utworzona na bazie ideologii marksistowskiej, w celu stworzenia drugiej co do wielkoci gospodarki na wiecie, wydaje si by niezdolna do wprowadzenia takich zmian politycznych, ktre mogyby umoliwi jej dalsze przetrwanie.

Wiele osb popierajcych reformy w Chinach uwaa, e s one nieuniknione, ale tylko wtedy, kiedy zostan przeforsowane przez przewrt spoeczny. W ten sposb niezadowoleni z rosncych nierwnoci, korupcji, zanieczyszcze i innych chorb spoecznych wprowadz bardziej demokratyczne spoeczestwo ? lub wymusz ostry odwrt w kierunku totalitaryzmu. Wobec tego, jeeli zmiany nie zostan dokadnie zaplanowane i wyegzekwowane, Chiny zaryzykuj moliwo kolejnego przewrotu podobnego do rewolucji kulturalnej. Mimo i wielu Chiczykw przypisuje partii wycignicie milionw obywateli z biedy i stworzenie znacznie rozwinitej klasy redniej, to jednak wiele osb jest niezadowolonych, poniewa elity nadal zachowuj pen kontrol polityczn, posiadaj ogromne majtki a ich wadza nie posiada legitymizacji spoeczestwa. Badania pokazuj, ze protesty spoeczne w Chinach podwoiy si od 2005 r., mimo i rzd przesta publicznie podawa ich sum w 2006 r.

Zmiany polityczne s wsplnym tematem debaty politycznej wielu grup badawczych, a take wewntrzpartyjnej szkoy trenujcej przyszych liderw. Nadejcie zmian w chiskiej polityce wydaje si prawie pewne, jednak nadal tocz si dyskusje dotyczce jedynie kwestii, czy zostan one rozpoczte odgrnie czy oddolnie. Wilde podkrela te, e czsto krytykowana jest widoczna stagnacja w pastwie w czasie rzdw Hu Jintao, a zwaszcza fakt, e partia nie skupia si na zaspokajaniu potrzeb obywateli, ale raczej na rozbudowie aparatu bezpieczestwa w celu zahamowania protestw.

Tendencje polityczne pokolenia, ktre zastpi Hu Jintao i wikszo innych czonkw staego komitetu politbiura tej jesieni, nie s znane. Plany polityczne Xi Jinpinga, wiceprzewodniczcego ChRL i przyszego nastpcy Jintao rwnie nie s znane, mimo e da on kilka sygnaw podczas przemwie i spotka, ktre wedug analitykw mog by zapowiedzi postpu w polityce. Inni, ktrzy prawdopodobnie rwnie mog dy do przywdztwa, wykazali poparcie dla zmian. Wrd takich osb wymieniane s nazwiska: Li Keqiang, prawdopodobnie przyszego wicepremiera; wicepremiera Wang Qishan; Li Yuanchao ? szefa jednego z najwaniejszych partyjnych departamentw i Liu Yandong, prawdopodobnie jedynej przyszej eskiej przedstawicielki staego komitetu partii. W tych osobach upatrywane s nadzieje na przysze zmiany.

Tak zwany ?Ruch Nowej Demokracji?, prowadzony przez ekonomist i dziennikarza Zhanga Mushenga gromadzi zwolennikw dla planu opartego na dodaniu mechanizmu kontroli i rwnowagi do rzdw jednej partii i powikszeniu pastwowych zasikw z opieki spoecznej. Jednak taki populizm nawizujcy do stylu Mao jest lekcewaony przez liderw, a Bo Xiliari, wiodcy zwolennik tego pogldu, zosta obalony z powodu skandalu zeszej wiosny. Drugi obz komunistw ma w planach otworzenie partii na wewntrzn rywalizacj, odchodzc jednoczenie od pozorw zjednoczenia i pozwalajc frakcjom rywali na zaprezentowanie swoich idei szerszemu gronu odbiorcw. Uwaaj oni, e na dusz met przejrzysto rywalizacji pod komunistycznym szyldem przyczyni si do stworzenia czego na ksztat jednopartyjnej demokracji. Niestety chiscy reformatorzy nie mog zgodzi si nawet co do swoich motywacji do dziaania. Wedug Wilde?a intelektualici i dysydenci widz polityczne otwarcie jak przedmiot wiary, a wielu czonkw drugiego ?czerwonego? pokolenia kieruje si jedynie niezadowoleniem z powodu polityki Hu Jintao, ktry wedug nich zrujnowa kraj. Jednak sam zakres niezgody prowadzi tych, ktrzy domagaj si zmian do refleksji, e wzniecenie przez nich ruchu spoecznego moe by o wiele mniej znaczce, ni decyzje komunistycznych intelektualistw dyskutujcych swoje teorie na bankietach.

Na koniec autor przywouje zdanie Mao, ktry powiedzia, e rewolucja nie jest przyjciem salonowym. Jednak obecnie rewolucja zaczyna stawa si metafor przyjcia, na ktrym podczas rozmw przy obiedzie dyskutowane s strategiczne kwestie dla losw pastwa.

Opracowaa: Sylwia Nowosiska

rdo: http://www.nytimes.com/2012/07/18/world/asia/as-china-talks-of-change-fear-rises-on-risks.html?pagewanted=all

 

Wyszukiwarka

Najnowsze materiay

Aktualnie gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 366 gości