Błąd
  • XML Parsing Error at 1:133. Error 9: Invalid character

George Friedman: Strategia Polski

Email Drukuj PDF

Jeden z najlepiej znanych geopolitykw na wiecie - George Friedman, stojcy na czele wasnego orodka analitycznego Stratfor, analizuje polsk strategi geopolityczn. Powica jej swj najnowszy tekst. Wedug niego podstawowym celem polskiej strategii powinno by zachowanie narodowej tosamoci i niepodlegoci. Pooona na rwninie pnocnoeuropejskiej Polska jest obiektem kolejnych inwazji z wschodu i zachodu. Dlatego te, zdaniem Friedmana, jej historia jest tak nieregularna ? ten kraj przeszed drog od potgi regionalnej do cakowitego niebytu. Amerykanin twierdzi, e geopolityka jest podstawowym czynnikiem w polskiej strategii. Przypomina on histori I Rzeczpospolitej jako najwikszej potgi Europy rodkowej, ktra czya pod swym berem Polakw, Rusinw i Batw. Friedman opisuje jej upadek i anihilacj w 1795 roku. Przywouje krtki okres wolnoci 1919-39 i pniejsz tragedi II Wojny wiatowej. Z tych dowiadcze wywodzi przekonanie, e podstawowym celem polskiej polityki jest zachowanie niepodlegoci w obliczu powanych zagroe na wschodzie i zachodzie.

Podstawowym problemem jest tu geografia i brak powanych barier naturalnych po obu stronach kraju. Umoliwi on w przeszoci swobodne ruchy agresorw. Najwiksze zagroenie to jednoczesny atak z obu kierunkw, z kolei najwiksza szansa to stanie si buforem pomidzy dwiema potgami ? Rosj i Niemcami lub znalezienie zewntrznej potgi szachujcej wymienione. Ostatni pomys nie sprawdzi si gdy poczone sojuszem Francja i Wielka Brytania osamotniy Polsk wobec agresji niemieckiej w 1939 roku. Friedman opisuje wejcie do UE i NATO jako prb znalezienia nowego sposobu na zabezpieczenie niepodlegoci. Podstawow korzyci jest tu poczenie interesw polskich z niemieckimi w ramach organizacji midzynarodowych, co usuwa zagroenie z tego kierunku. Taki ukad osabia pozycj Rosji czasw Borysa Jelcyna, ktra nie moga rozgrywa Europy przeciwko Polakom. Obecnie sytuacja si zmienia. Kryzys Unii Europejskiej spowodowa, e Polska moe zadawa sobie pytanie o to, na ile niemieckie interesy s nadal wizane przez t instytucj. Friedman przewiduje, e Niemcy zniechcone zaamaniem UE zbli si na powrt do Rosji i zagro Polsce. Byby to najgorszy scenariusz dla tego kraju. Alternatyw dla UE i NATO moe by, wedug Friedmana, powrt do koncepcji Midzymorza, zwikszajcej znaczenie geopolityczne Polski.

Zdaniem Amerykanina Warszawa nie ma wystarczajcej siy by utrzyma Niemcy w wizach NATO i UE. Nie moe te sta si buforem w relacjach niemiecko-rosyjskich. Moe jednak znale opiekuna w postaci USA. Zwrot do Azji nie oznacza, wedug Friedmana, e USA nie interesuj si ju Europ. Bd one dy do dalszego stabilizowania status quo na Starym Kontynencie poprzez ograniczanie ekspansji rosyjskiej. Problemem takiego zabezpieczenia jest czas, jaki musiaby min od rozpoczcia konfliktu polsko-rosyjskiego do nadejcia interwencji amerykaskiej. Podobnie jak podczas II Wojny wiatowej, do tego momentu Polska mogaby ju przegra wojn. A zatem musi kupi czas ? przynajmniej kilka miesicy na przetrwanie pierwszej fali ataku. Liczy si tu sia ekonomiczna, ktra wedug Friedmana stale ronie, oraz wola walki narodu. Polska musi by gotowa do powice w ramach obrony swojej niepodlegoci. Musi take wierzy w swoje moliwoci i nie pokada zbyt wielkich nadziei w systemie ponadnarodowym.

Zdaniem Friedmana Polska musi stworzy konserwatywn strategi uwzgldniajc silny sojusz z USA. Byby on oparty na zdolnoci Polakw do balansowania Rosji. Bdem byaby tu wiara w sam interwencj zbrojn Amerykanw. Polacy musz by zdolni do samodzielnej obrony wschodniej granicy przez jak najduszy okres czasu ? zachodem zajmie si sojusznik amerykaski za pomoc rodkw dyplomatycznych. Obrona na wschodzie powinna by gwnym celem Warszawy, na ktry ta, zdaniem Friedmana, nie moe szczdzi rodkw.

rdo: http://www.stratfor.com/weekly/polands-strategy?utm_source=freelist-f&utm_medium=email&utm_campaign=20120828&utm_term=gweekly&utm_con

 

Wyszukiwarka

Najnowsze materiay

Aktualnie gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 362 gości