Błąd
  • XML Parsing Error at 1:133. Error 9: Invalid character

The National Interest: militarne ograniczenia Turcji

Email Drukuj PDF

mier piciu tureckich cywilw w tureckiej miejscowoci Akcakale, spowodowana syryjskim pociskiem artyleryjskim, spotkaa si z natychmiastow reakcj strony tureckiej: jej onierze tego samego dnia odpowiedzieli ogniem, a nastpnego dnia parlament zatwierdzi wniosek Prezesa Rady Ministrw do prowadzenia transgranicznych operacji wojskowych. Jednak zdaniem premiera Erdogana, turecka odpowied na syryjski ostrza artyleryjski nie miaa na celu rozpoczcia wojny, a jedynie powstrzymanie syryjskich atakw. Na amach ?The National Interest? Aaron Stein i Dov Friedman wskazuj, i tureckie podejcie wynika nie z gbszej refleksji, ale z ograniczonego wachlarza moliwoci.

W opinii Steina i Friedmana dotychczasowe stanowisko rzdu Erdogana wskazuje, i w najbliszym czasie dziaania strony tureckiej w dalszym cigu bd opiera si na ostrzeliwaniu syryjskich terenw przygranicznych oraz odwoywaniu si do ostrej retoryki, co z jednej strony ma zapobiec pogbieniu si udziau Turcji w wojnie w Syrii, z drugiej skutecznie ukrywa ograniczone moliwoci odwetowe. Turecki wywiad nie dysponuje bowiem dokadnymi informacjami skd zosta wystrzelony pocisk, ktry zabi 5 cywilw, syryjska obrona przeciw-powietrzna utrudnia moliwo wykorzystania samolotw, a ewentualne straty dodatkowo odstraszyy rzd turecki od tego pomysu. Podobnie obawa przed zbytni ingerencj w konflikt wewntrz Syrii spowodowaa wycofanie si rzdu z pomysu ustanowienia ?strefy buforowej?, ktra zdaniem strony tureckiej pozwoliaby zapobiec ewentualnym syryjskim atakom na tureckie miasta i wsie przygraniczne.

Sytuacja w jakiej obecnie znalaza si Turcja wynika zarwno ze stanowiska jej sojusznikw, jak bdw popenionych w swojej polityce zagranicznej. Czonkowie NATO poza wydaniem wsplnego owiadczenia potpiajcego syryjsk agresj, do tej pory nie wykazali adnej inicjatywy do wykorzystania siy wojskowej. Obecne pooenie Turcji wynika jednak take z jej wasnych bdw, w tym m.in. z przeliczenia si co do skutecznoci wasnych grb wzgldem Syrii. Jak podkrela Stein z Friedmanem po zestrzeleniu przez wojska syryjskie tureckiego samolotu bojowego F-4 Turcja nie podja powaniejszych krokw odwetowych, co tylko uwydatnio niespjno jej polityki. W momencie, w ktrym Syria uderzya ponownie, w wyniku czego zabici zostali cywile, wczeniej niezrealizowane groby wymagay zdecydowanej odpowiedzi, choby tylko po to, aby zachowa odrobin wiarygodnoci.

Stein i Friedman wskazuj rwnie na fakt, i moliwoci wojskowe Turcji od samego pocztku byy ograniczone, a zaamanie si stosunkw z ssiadami tylko pogorszyo ten problem. Rwnie nie najlepsze relacje z Izraelem, ktry jest gwnym sprzedawc broni, utrudniaj procesy modernizacyjne w armii tureckiej. Jeli natomiast Ankara przybliy si do swojego byego partnera wojskowego, to niewtpliwie pomoe to przej Turcji od wizji do czynw. W przeciwnym razie, bez dostpu do izraelskich technologii wojskowych, Turcja nie tylko jeszcze bardziej bdzie zalena i zmuszona polega na Stanach Zjednoczonych, ktre jedynie w minimalnym stopniu odniosy si do konfliktu midzy Turcj a Syri, ale rwnie jej zdolnoci do osigania swoich politycznych celw poprzez bezporednie wykorzystanie siy zbrojnej pozostan ograniczone.

Wszystko to sprawia, i prby siowego wymuszenia ustpstw na reimie Asada s nieskuteczne, a on sam pozostaje niewzruszony tureckimi grobami. Co wicej, zdaniem Steina i Friedmana rzd w Damaszku spokojnie oddali gone deklaracje Turcji na temat moliwej interwencji, co dodatkowo podwayo wiarygodno tureckich grb. W rezultacie ostrza syryjskich terenw przygranicznych nie powinien by postrzegany jako zapowied wojny, ale jako najbardziej ograniczone moliwoci tureckich represji.

Podsumowujc autorzy stwierdzaj, i w najbliszych latach, tempo i zakres zakupw broni wskae, czy Turcja odrobia lekcj z biecego kryzysu i dowiadcze jakie zebraa, czy te Ankara bdzie kontynuowa powolne reformy wojskowo-modernizacyjne. Wybr ten okreli przysz rol Turcji w regionie.

rdo: http://nationalinterest.org/commentary/could-turkey-beat-syria-7575

 

Wyszukiwarka

Najnowsze materiay

Aktualnie gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 148 gości