Błąd
  • XML Parsing Error at 1:133. Error 9: Invalid character

David Rothkopf ("Foreign Policy"): Hazard Obamy

Email Drukuj PDF

Dotychczasowa polityka administracji Baracka Obamy wzgldem konfliktu w Syrii jest zdaniem Davida Rothkopfa definiowana gwnie przez niepodjte decyzje i niewykonane dziaania. W swoim artykule na amach ?Foreign Policy? analizuje on pi potencjalnie najwaniejszych skutkw decyzji o wstrzymaniu interwencji do czasu zatwierdzenia jej przez Kongres.

Po pierwsze, Rothkopf podkrela, e w przeciwiestwie do wczeniejszych zapowiedzi, atak na Syri nie jest ju tak pewny i oczywisty, jak si to wydawao jeszcze pod koniec sierpnia. Zarwno cz Demokratw, jak i Republikanw jest niechtna inwazji ? podczas gdy dla jednych jej cele s zbyt ograniczone, drudzy nie chc robi nic, co mogoby zadziaa na korzy administracji Obamy. Rwnie niezdecydowanie pozostaych sojusznikw Stanw Zjednoczonych moe skoni wielu kongresmanw do gosowania przeciwko interwencji. Dlatego te, nawet jeli dojdzie do planowanej interwencji, to moe si ona opni o kilka tygodni, co pozwoli reimowi prezydenta Assada jeszcze bardziej ograniczy jej skuteczno.

Po drugie, tzw. ?czerwone linie? w sprawie broni masowego raenia nie zawsze s tym, na co z pozoru wygldaj. Dotychczas prezydent Obama zapowiada, e jakiekolwiek uycie broni chemicznej bdzie jednoznaczne z przekroczeniem dopuszczalnej granicy. Niemniej Rothkopf przywouje przykady wielokrotnego uycia broni chemicznej przez reim Assada. W praktyce podwaa to sowa Obamy, jak te oznacza, e podjcie dziaa wydaje si jedynym sposobem, aby przywrci poczucie, e prezydent jest wiarygodny w swoich deklaracjach. Co gorsza, wahanie po wycofaniu si Wielkiej Brytanii i wstrzymanie si z decyzj do czasu gosowania w Kongresie dodatkowo pogorszyo wizerunek administracji USA. Tym samym, nawet jeli dojdzie do zapowiadanego ataku, to kolejne ostrzeenia w przyszoci i tak bd przyjmowane z zastrzeeniami i poddawane w wtpliwo.

Po trzecie, wstrzymanie si z decyzj o ataku i zwrcenie si do Kongresu bdzie, w opinii Rothkopfa, rzutowao do koca tej kadencji. Bez wzgldu bowiem na ocen samego pomysu interwencji w Syrii, fakt, e Kongres, bez wzgldu na wynik samego gosowania, ma decydowa o losie operacji militarnej o tak ograniczonym zakresie, oznacza, e w przyszoci kada operacja militarna bdzie rwnie musiaa zosta zaakceptowana przez Kongres. W tym sensie, decyzja Obamy stanowi zatem swego rodzaju precedens.

Po czwarte, decyzja Obamy oznacza przesunicie wikszej odpowiedzialno za amerykask polityk zagraniczn na barki Kongresu, ktry z natury jest bardziej podzielony w opiniach i dysfunkcjonalny w dziaaniu ni administracja prezydenta. Jest to zdaniem Rothkopfa tym istotniejsze, jeli wemie si pod uwag, e do tej pory Obama nie mia zahamowa do samodzielnych decyzji, czy to w przypadku akcji w Libii, czy te wdraania programw cybernetycznych i dotyczcych uycia tzw. dronw. Otwartym pozostaje natomiast pytanie, czy w podobnych przypadkach w przyszoci rwnie potrzebna bdzie zgoda Kongresu? Jeli tak, to w najlepszym razie otwiera to furtk do dalszych zgryliwoci i utarczek, w najgorszym moe doprowadzi do cakowitego paraliu decyzyjnego, podobnie jak to miao miejsce w kontekcie kryzysu budetowego. Ponadto, jak zachowywa si bd nastpcy Obamy, czy zostan pozbawieni samodzielnoci dziaania, czy bd dziaa szybko i na wasn rk?

Podsumowujc, nawet jeli prezydent ?wygra? gosowanie w Kongresie, to wizerunek USA zostanie i tak nadszarpnity. Stany Zjednoczone po misjach w Afganistanie i Iraku s o wiele mniej skonne do operacji militarnych, a gdy ju przyjdzie do uycia siy, ktra jest podstawowym atrybutem supermocarstwa, to Ameryka jest niezdolna do dziaania, zwaszcza dziaania szybkiego. W duej perspektywie czasu decyzja Obamy wymaga bdzie nowego okrelenia amerykaskiej polityki zagranicznej, co moe by jedn z gwnych osi sporw podczas kampanii prezydenckiej w 2016 roku.

rdo: http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/08/31/the_gamble?page=0,1

 

Wyszukiwarka

Najnowsze materiay

Aktualnie gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości