Błąd
  • XML Parsing Error at 1:133. Error 9: Invalid character

Kathleen R. McNamara ("Foreign Affairs"): Unia Europejska po Ukrainie

Email Drukuj PDF

Kathleen R. McNamara na amach ?Foreign Affairs? analizuje dotychczasowe stanowisko Unii Europejskiej wzgldem kryzysu na Ukrainie. Mimo e wydarzenia za wschodni granic UE stanowi obraz dla podstawowych wartoci zachodniej Europy, tj. samostanowienia, praworzdnoci i pokojowego rozwizywania konfliktw, zdaniem autorki UE pozostaje jedynie biernym obserwatorem.

Przede wszystkim McNamara zwraca uwag, e nie tak miao by. Od czasu synnej wypowiedzi Henry?ego Kissingera (?gdy chc porozmawia z Europ, do kogo mam si zwrci??) Unia Europejska utworzya urzd Wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczestwa oraz unijny korpus dyplomatyczny. Wszystko to sprawia, e dotychczasowa bierno UE wzgldem kryzysu na Ukrainie czyni zasadnym pytanie, o zachowanie UE podczas przyszych konfliktw. Niemiae dziaania UE s dodatkowo kopotliwe jeli wzi pod uwag, e to wanie perspektywa dalszej integracji Ukrainy z UE bya przyczyn protestw. McNamara pyta zatem, jeli nie na Ukrainie, to gdzie Unia ma dziaa?

Kryzys na Ukrainie nie tylko podwaa niedawne obietnice akcesji Kijowa do UE, ale take poddaje w wtpliwo status Unii jak globalnego gracza. McNamara podkrela, e z jednej strony Unia Europejska nadal stanowi magnes dla potencjalnych krajw, takich jak Ukraina, ktre chciayby zosta czonkami Wsplnoty. Z drugiej natomiast, poniewa Unia Europejska nie jest jednolitym pastwem narodowym, ma ona bardzo ograniczone zdolnoci reagowania w czasie rzeczywistym na wszelkiego rodzaju kryzysy. W najbliszej przyszoci bdzie w dalszym cigu zmuszona prowadzi polityk zagraniczn uwzgldniajc rne interesy pastw czonkowskich.

Do tej pory UE opieraa swoj polityk zagraniczn na dwch elementach. Pierwszy z nich dotyczy zada humanitarnych, w tym misji pokojowych i sytuacji zarzdzania kryzysami, ktre po raz pierwszy zostay wyartykuowane w tzw. misjach petersburskich z 1992 r. Osobnym instrumentem jest Europejska Polityka Ssiedztwa, ktra pozwala stabilizowa sytuacj w krajach ssiadujcych z UE. Tym samym dla Unii Europejskiej, rzeczy takie jak zbrojne interwencje nie s rozwaane, cho poszczeglne pastwa czonkowskie, np. Francja, w dalszym cigu mog podejmowa interwencje wojskowe na wasn rk. Drugim z elementw jest opieranie swoich dziaa na istniejcych instytucjach midzynarodowych, (np. NATO i ONZ), oraz poleganie na europejskich grupach szybkiego reagowania, za ktre odpowiedzialno ponosz pastwa czonkowskie.

Zdaniem McNamary dziaania Unii Europejskiej w zakresie polityki zagranicznej s bardziej skuteczne w niektrych obszarach, w niektrych za mniej. Przykadem tego jest wanie kryzys na Ukrainie. Tak dugo, jak unijne wsparcie pozostawao w sferze idei i instytucji, Europa radzia sobie cakiem dobrze. Natomiast w momencie, w ktrym sytuacja przeniosa si do strefy dziaa wojennych, rce Unii Europejskiej s zwizane, co umiejtnie potrafi wykorzysta Wadimir Putin. I tak podczas gdy Polska i Litwa wykorzystay jedn z klauzul NATO i zaday konsultacji w sprawie bezpieczestwa, Niemcy i Francja w trosce o wasne gospodarki ostrzegay przed eskalacj kryzysu i pochopnymi decyzjami w sprawie sankcji. Osobne stanowisko zaja te Wielka Brytania, historycznie najbardziej bliska polityce Stanw Zjednoczonych.

Podsumowujc, McNamara podkrela, e kryzys na Ukrainie musi by bolesny dla Europy, gdy jest w czci odpowiedzi na kryzys tosamoci i tego, czy Ukraina powinna by czci Europy, czy bliej zwiza si z Rosj. Niemniej obecne wraenie bezczynnoci i nieefektywnoci UE jest cen za kompromis pastw czonkowskich, ktre nie chc rezygnowa ze swoich prerogatyw w tym zakresie. Co wicej, wszelkie wysiki UE, takie jak pomoc finansowa dla nowych rozwiza rzdowych, handlowych i inwestycyjnych na Ukrainie maj sens. Mimo i w duszej perspektywie ten szczeglny rodzaj polityki zagranicznej UE, ktra podkrela bezpieczestwo i prawo midzynarodowe, moe nie by w stanie wyrwa Krymu z rk Putina, bdzie mia wpyw na ewolucj polityki na Ukrainie i poza ni.

rdo: http://www.foreignaffairs.com/articles/140991/kathleen-r-mcnamara/the-eu-after-ukraine?cid=soc-twitter-in-snapshots-the_eu_after_ukraine-030614

 

Wyszukiwarka

Najnowsze materiay

Aktualnie gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości