Christopher Preble (Cato Institute): Bezpieczeństwo międzynarodowe - mniej USA, więcej sojuszników

Email Drukuj PDF

Christopher Preble, wiceszef Cato Institute, w swoim artykule pt. Expecting More from Our Allies: Why U.S. Foreign Policy Needs a Reboot stwierdza, że Stany Zjednoczone powinny domagać się wypełniania zobowiązań sojuszniczych w ramach wspierania inicjatyw amerykańskich. Powinno temu służyć przestawienie amerykańskiej polityki zagranicznej na tory wzmożonej współpracy ze swoimi aliantami.

Zdaniem eksperta, obecna doktryna amerykańska ogniskuje się wokół zagadnienia wzajemnej obrony na skutek sojuszniczych zobowiązań. Autor stwierdza, iż taka współpraca jest praktycznie rzecz biorąc jednostronna i bardzo droga – Pentagon na cele obronne, nie tylko w Ameryce, wydał 1 trylion dolarów.

Preble zwraca uwagę w swoim artykule na postawę republikańskiego kandydata w prawyborach, Marco Rubio, który opowiada się za odgrywaniem przez USA roli supermocarstwa, zdolnego zapewnić bezpieczeństwo jednocześnie w Europie, Azji, Środkowym Wschodzie. To zaś prowadziłoby do konieczności znacznego zwiększenia wydatków na ten cel, bez gwarancji efektu.

Zdaniem autora, Stany Zjednoczone muszą zrezygnować z pełnionego od końca lat 80. XX wieku zadania żandarma światowego na rzecz zabezpieczenia własnych interesów. W tym kontekście Preble krytykuje nadmierne zaangażowanie wojsk amerykańskich w misje pokojowe, które nie przyniosły wymiernych korzyści.

Autor przestrzega przed dalszym utrzymywaniem obecnego kursu, który, jego zdaniem, obliguje Amerykę do ciągłego ratowania świata przed kolejnymi kryzysami. Powołując się na doświadczenia historyczne, Preble twierdzi, że armia powinna służyć tylko do obrony własnych interesów narodowych, które są dziś nadszarpywane przez Chiny na Morzu Południowochińskim.

Podsumowując, Waszyngton potrzebuje nowej strategii. Powinna ona polegać na przekazaniu poszczególnym krajom roli utrzymywania porządku na poszczególnych kontynentach i zabezpieczaniu stabilizacji. Kolejnym celem jest wypracowanie założeń definiujących politykę zagraniczną jako obszar oddziaływania własnych interesów. Zdaniem autora, takie postawienie sprawy przyczyni się do odpowiednio szybkiego reagowania na konflikty zagrażającej pozycji Ameryki w świecie.

Opracował Mateusz Ambrożek

 

Źródło: http://nationalinterest.org/feature/expecting-more-our-allies-why-us-foreign-policy-needs-reboot-14333