Błąd
  • XML Parsing Error at 1:133. Error 9: Invalid character

James Bennett (New Criterion): Po Brexicie

Email Drukuj PDF

James Bennett w artykule After the Brexit ju w 2014 roku opisywa dziaania, jakie powinny zosta podjte po decyzji Brytyjczykw o opuszczeniu Unii. Jego zdaniem, ewentualne wyjcie miaoby nastpi nie wczeniej ni w 2020 roku. Szczeglnie wartociowe jest wic racjonalne planowanie. Autor jest zwolennikiem Brexitu, a w jego szczeglnym zainteresowaniu ley budowa Anglosfery midzy Wielk Brytani a pozostaymi, anglojzycznymi krajami. W jego opinii, zbudowanie takiej relacji byoby idealnym rozwizaniem jeeli chodzi o porozumienia handlowe.

Wielka Brytania na mocy traktatw ma prawo do wystpienia z Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 50 Traktatu z Lizbony, Unia Europejska ma wwczas obowizek negocjowania w dobrej wierze z krajem odchodzcym warunkw dotyczcych podtrzymania wzajemnego handlu i innych zwizkw, w celu zminimalizowania zakce, ktre byyby spowodowane wyjciem Wielkiej Brytanii z UE. Bennett zwraca uwag, e kiedy Unia wczaa si w projekt wsplnotowy, taryfy przywozowe dla towarw brytyjskich wynosiy ponad 30 procent. Dziki serii porozumie GATT i WTO, taryfy te s teraz na poziomie ok. 3 procent, nawet gdyby Wielka Brytania nigdy nie bya w Unii. Tak wic w tym przypadku, po Brexicie nie bdzie powrotu do status quo ante. Wikszy problem stanowi procesy produkcji, ktrych poszczeglne etapy s rozoone midzy Wielk Brytanie a Europ kontynentaln. Umowa dotyczca transgranicznych produkcji komponentw istnieje jednak midzy USA a Kanad, bez integracji politycznej i instytucjonalnej, ktr narzucia Europa. Znaczna cz handlu transgranicznego midzy Wielk Brytani a Uni Europejsk moe wic by kontynuowana na stosunkowo prostych zasadach, porwnywalnych do rozwiza pnocnoamerykaskich. Zredukowanie dodatniego bilansu handlowego UE z Wielk Brytani, zdaniem autora, byoby ?odciciem nosa na przekr twarzy?. Naley oczekiwa zatem, e istotne wizi handlowe z UE zostan podtrzymane, Wielka Brytania za bdzie wolna podpisywa korzystne dla siebie umowy handlowe z pozostaymi czciami wiata.

Bennett rozwaa trzy moliwe warianty po wyjciu Wielkiej Brytanii z Unii. Pierwszy z nich jest przystpienie Krlestwa do Pnocnoamerykaskiego Ukadu Wolnego Handlu NAFTA, umowy handlowej, obowizujcej obecnie midzy Stanami Zjednoczonymi, Kanad i Meksykiem. Porozumienie to zakada zmniejszenie barier celnych pomidzy krajami. Jego ksztat jest dosy przejrzysty dziki orzecznictwu arbitraowemu zebranemu z ostatnich 20 lat, nie mieliby te brytyjscy prawnicy problemw z zapoznaniem si z prawami tego ukadu. NAFTA daaby dostp do rynku prawie 450 milionom ludzi i na pewno wpynaby na wzrost PKB. Porozumienie NAFTA byoby tym bardziej atrakcyjne, gdyby przyczyy si do niej Australia i Nowa Zelandia, zwaszcza, e byy premier Kanady Brian Mulroney naciska Australi-Now Zelandi do przestrzegania NAFTA w cigu ostatnich kilku dekad.

Drugim wariantem, zalecanym przez wiele stron jest umowa o wolnym handlu Wsplnoty. To przedstawienie pidziesiciu trzem czonkom Wsplnoty umowy o wolnym handlu i obnieniu taryf celnych, ktre stao si bardzo powszechne na caym wiecie. Ze wzgldu na to, e dziki WTO taryfy celne zostay obnione, przedmiotem umowy mgby by sam ukad o wolnym handlu. Wiksze korzyci le obecnie w transgranicznych umowach redukujcych pozataryfowe bariery rynkowe. Zawarcie takich umw wymagaoby harmonizacji norm i rozwiza prawnych, ale jak wida na przykadzie Stanw Zjednoczonych, jest to do zrealizowania.

Trzeci opcj, poza umow o wolnym handlu Commonwealth i czonkostwa w NAFTA, jest umowa midzy Wielk Brytani, a Kanad, Australi i Now Zelandi, w celu umoliwienia swobodnego przepywu w ramach wszystkich czterech swobd, czyli towaru i usug, osb, kapitau i informacji, co byoby niemoliwe ze Stanami Zjednoczonymi, szczeglnie ze wzgldu na swobodny przepyw ludnoci. Umowa taka zakadaaby de facto nieograniczon migracj w ramach Commonwealth Realms. Autor przywouje koncepcje kanadyjskiego-brytyjskiego publicysty Conrada Black, ktry mwi o stworzeniu midzy tymi krajami konfederacji, zapewniajcej swobodny przepyw w ramach czterech swobd oraz wspprac w zakresie bezpieczestwa. Poniewa siy zbrojne tych czterech krajw maj wsplne tradycje, wsplne struktury, wsplny jzyk, a nawet ich nazewnictwo w sprawach wojskowych jest w zasadzie identyczne, bardzo atwo przebiegby proces zawizywania sojuszu. Fakt, e maj wspln gow pastwa rozwizuje jeden problem, ktry pojawia si w wikszoci konfederacji. Przysze zdarzenia wska, w ktrym kierunku to rozwizanie moe i.

Autor zwraca uwag na moliwo ksztatowania umw o wolnym handlu w ramach ukadw trjstronnych, midzy pomniejszon UE, wsplnot Kanady, Australii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii, a Stanami Zjednoczonymi. W ten sposb umowa o wolnym handlu obejmowaaby prawie wszystkie, rozwinite kraje na wiecie. Jeli zostay uzgodnione umowy z Japoni i zaawansowanymi demokracjami Azji Wschodniej, to struktura ta mogaby zjednoczy handel niemal wszystkich rozwinitych demokracji przemysowych na wiecie. Nie pozwol jednak na to Stany Zjednoczone, gdy dziki umow dwustronnymi to one samodzielnie stoj na stray wolnego handlu. Zmiany, ktre miayby zaj na wiecie, wymagayby wikszego otwarcia ze strony USA i zmiany ich amerykaskiego prawa, ktre jest bardzo protekcjonistyczne wzgldem wolnego handlu.

Na koniec redaktor podkreli, e cokolwiek si stanie, Brytyjczycy musz przewidywa moliwo wyjcia z Unii Europejskiej. Patrzc w duszej perspektywie, to co kraje anglosaskie musz zrobi w pierwszej poowie tego stulecia to konsolidacja zasobw i aktyww, ktre maj. Rozwizaniem w tym zakresie moe by stworzenie dugotrwaej, anglojzycznej cywilizacji, ktra ma szans wybi si na wiodc wrd cywilizacji wiata na bardzo dugi czas.

Opracowanie: Agata Supiska

rdo: http://www.newcriterion.com/articles.cfm/After-the-Brexit-7786

 

Wyszukiwarka

Najnowsze materiay

Aktualnie gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości