Błąd
  • XML Parsing Error at 1:133. Error 9: Invalid character

David Davis: Gospodarka brytyjska po Brexicie

Email Drukuj PDF

David Davis, nowo mianowany minister ds. Brexitu w rzdzie Theresy May, swj artyku pt. Trade deals. Tax cuts. And taking time before triggering Article 50. A Brexit economic strategy for Britain rozpoczyna od obserwacji, e dzi wzrost ekonomiczny Wielkiej Brytanii ma wiele niezdrowych cech. Jedn z kluczowych tego przyczyn jest wielka niekontrolowana migracja do UK. Migracja przyczyniaa si do wzrostu, ale niekoniecznie penia rol suebn wobec zwykych obywateli. Wzrost PKB per capita wynosi 2% lub mniej co byo najgorszym wynikiem od zakoczenia II Wojny wiatowej. Ta sytuacja, pisze Davis, bya nie do utrzymania w dugim okresie.

Autor wydaje si rozumie, e aby te niebezpieczne trendy si zmieniy potrzebna jest dua zmiana w polityce ekonomicznej. Strategi wielkiej zmiany w polityce Davis chce powiza z Brexitem. Pomimo e rodzi on wiele niebezpieczestw dla UK, daje take wiele narzdzi, ktre t strategi mog urzeczywistni.

Po pierwsze, fakt opuszczenia UE przywraca kontrol nad polityk handlow, co daje moliwo uzyskania maksymalnych korzyci z wolnego handlu. W tej chwili kada umowa handlowa wymaga kompromisu 28 pastw, w zwizku z czym Unia prowadzi negocjacje w zakresie wolnego handlu opieszale i niezdarnie. Sprawa wymiany handlowej jest dla UK niezwykle wana, gdy okoo 60 procent jej eksportu trafia do krajw spoza Unii. Gosy z USA, Australii, Chin a take z Indii wskazuj, e kraje te s w stanie znie bariery handlowe dla UK.

Autor jest zdania, e Wielka Brytania jest teraz w stanie nawiza szybko relacje handlowe ze swoimi partnerami. Oczekuje, e nowa pani premier szybko uruchomi proces negocjacji handlowych z najwaniejszymi partnerami handlowymi. W cigu dwch lat, ktre co najmniej min do urzeczywistnienia si Brexitu, Wielka Brytania jest w stanie zawrze umowy handlowe z o wiele wiksz grup pastw ni Unia. Jego zdaniem, same umowy bilateralne z Chinami i USA podwoj moliwoci handlowe Brytyjczykw w porwnaniu z tymi, ktre mieli w Unii.

Davis wskazuje na znaczne poszerzenie dostpnych miejsc dla brytyjskiego eksportu, a take na zmniejszenie kosztw dla przemysu, co ma da niesamowity bodziec do wzrostu. Dla przykadu wskazuje na przemys motoryzacyjny ? 25 procent wartoci samochodu to w tej chwili elektronika, ktra jest produkowana w Azji. Dziki obnieniu kosztw moliwe jest przeniesienie tej produkcji do UK.

Nowy minister wskazuje take na wewntrzne korzyci z opuszczenia UE. Pisze, e pastwo musi wspiera firmy, pomaga im w powikszeniu eksportu ? przynajmniej tym, ktre s zbyt mae, by posiada wasne departamenty do spraw eksportu. Regulacje, ktre zostay implementowane, dalej bd obowizywa, ale zalew nowych europejskich regulacji zostanie wstrzymany. W tej chwili cay biznes w UK musi stosowa si do europejskich regulacji, nawet gdy poszczeglne firmy nie eksportuj towarw do Unii. Fakt ten wpywa na konkurencyjno towarw ?made by UK? na rynku wiatowym. W przyszoci regulacje powinny by dopasowywane do firm i do rynku, na ktry eksportuj swoje towary.

Zdaniem Davisa potrzebna jest kontynuacja polityki obniania podatkw. W szczeglnoci tych, ktre hamuj rozwj. Poprzedni konserwatywny rzd obniy ju podatek dla firm z 30 do 20 procent, a w planach jest jego obnienie do poziomu 15 procent. Ten fakt sprawi, e Wielka Brytania stanie si atrakcyjniejszym miejscem dla biznesu i stworzy miejsca pracy. A to pocignie za sob nowe wpywy do budetu, ktre przewysz koszty obnienia tego podatku.

Dalej autor zastanawia si nad problemem dostpu do wolnego rynku wewntrz Unii. Wedug niego idealnym wyjciem byoby kontynowanie wsppracy w tym zakresie. Davis przewiduje, e kiedy pierwsze emocje opadn, narody europejskie zaczn rozmawia z Brytyjczykami ze wzgldu na wasny interes.

Przed uruchomieniem artykuu 50 potrzebna jest ? zdaniem Davisa ? seria powanych konsultacji. Prawo UK wymaga przeprowadzenia konsultacji z rzdami Szkocji, Walii i Irlandii Pnocnej, a w interesie Wielkiej Brytanii jest przeprowadzenie konsultacji np. z wielkim i mniejszym biznesem. Na koniec zastanawia si, jak sytuacja bdzie wyglda, jeli wszystko pjdzie zgodnie z planem. Jego zdaniem, sytuacja ekonomiczna dowiadczy dynamicznego wzrostu, eksport bdzie mia wicej rynkw zbytu, ceny w sklepach spadn, za system imigracyjny pozwoli kontrolowa liczb imigrantw. Takie podejcie, pisze Davis, powinno pozwoli na zaproponowanie wyborcom w roku 2020 nowej strategii i miejsca Wielkiej Brytanii w wiecie.

Opracowa Sawomir Wjs

rdo: http://www.conservativehome.com/platform/2016/07/david-davis-trade-deals-tax-cuts-and-taking-time-before-triggering-article-50-a-brexit-economic-strategy-for-britain.html

 

Wyszukiwarka

Najnowsze materiay

Aktualnie gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości