Błąd
  • XML Parsing Error at 1:133. Error 9: Invalid character

Camille Pecastaing (?Foreign Affairs?): Mistrzostwo premier May

Email Drukuj PDF

Camille Pecastaing, profesor zwizany ze School of Advanced International Studies, w swoim artykule dla ?Foreign Affairs? pt. May?s Brexit Mastery. Time for the United Kingdom to Move On zwraca uwag, e po 23 czerwca brytyjska opinia publiczna zajmowaa si wydarzeniami sportowymi, nie interesujc si politycznymi konsekwencjami Brexitu. W tym czasie po obu stronach sceny politycznej panowaa dezorganizacja, a take ch odoenia realizacji secesji na dalek przyszo, co wynikao z prni, bdcej wynikiem podania si Davida Camerona do dymisji. Stan ten zakoczy wraz z dniem, w ktrym Theresa May obja stanowisko premiera. Pomimo osobistego sprzeciwu, zapowiedziaa ona zrealizowanie Brexitu na warunkach jak najbardziej korzystnych dla Wielkiej Brytanii, co wopinii eksperta jest ?uderzeniem politycznego geniuszu?.

Pecastaing podkrela te, e nowa premier zyskaa swoje stanowisko na skutek tego, e podczas kampanii z jednej strony odpowiadaa si za pozostaniem Wielkiej Brytanii w UE, z drugiej strony jednak wykazywaa postaw kompromisow, stwierdzajc, e podobn, koncyliacyjn postaw wykae przy realizowaniu Brexitu. Analityk podkrela nastpnie, posikujc si przykadem NorwegiiiSzwajcarii, e nie ma zalenoci pomidzy czonkostwem w Unii anarodowym dochodem. Co wicej, oba wspomniane pastwa s doskonaymi partnerami dla struktur unijnych, co uatwia im prowadzenie polityki handlowej. Pecastaing prognozuje take, e wypracowanie nowego statusu prawnego oraz renegocjacje przynios wiele godzin pracy dla prawnikw iksigowych. Osignity w tej sposb wzrost finansowy zaowocuje popularnoci May.

Ekspert dostrzega jednak, e warunkiem takiego przychylnego rezultatu jest szybkie dziaanie. Priorytetem dla May powinno by powoanie si na Artyku 50 Traktatu Lizboskiego, ktry reguluje warunki opuszczenia UE. Szybkie uzgodnienie sprawy midzy Londynem a Bruksel powinno usun szkodliw kwesti Brexitu z ycia politycznego Wielkiej Brytanii i pozwoli na nawizanie prawidowej, dobrze integrowanej wsppracy ekonomicznej midzy Wyspami Brytyjskimi a Europ.

Pecastaing zwraca te uwag, e wielu gosujcych za secesj uczynio to nie z pobudek gospodarczych, ale z nostalgii za odseparowanym od Europy Zjednoczonym Krlestwem. Jego powrt jest niemoliwy z racji zbyt wielkiej otwartoci i kosmopolityzmu Wielkiej Brytanii. Brytyjska odrbno powoduje, e w Unii si nabieraj zwolennicy odnowienia idei europejskiej. Premier Francji wraz ze swoim woskim odpowiednim ? Mateo Renzim ?zadeklarowali ch dalszej integracji, a wielu Europejczykw chce wyraa wsplne dziedzictwo polityczno-kulturowe.

Ekspert w podsumowaniu podkrela za, e obecnie zarwno kontynentalna Europa, jak i wyspiarska Wielka Brytania musi obecnie okreli wasn tosamo. Dlatego te rzd May bdzie musia si zmaga z problemami duo wikszego kalibru ni negocjacje z Uni w sprawie dalszej warunkw dalszej wsppracy.

Opracowa: Tomasz Zajc

rdo: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-kingdom/2016-07-13/mays-brexit-mastery

 

Wyszukiwarka

Najnowsze materiay

Aktualnie gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości