Błąd
  • XML Parsing Error at 1:133. Error 9: Invalid character

Tomáš Prouza (Politico): Nowy początek Europy

Email Drukuj PDF

Przed czerwcem 2016 roku państwa UE razem starały się stawić czoła problemom ją nękającym i próbowały wspólnie je rozwiązywać. Teraz po raz pierwszy państwo członkowskie wyraziło wolę opuszczenia jej struktur, co stworzyło całkowicie nową sytuację. Tak swoją analizę obecnej sytuacji w Unii rozpoczyna Tomáš Prouza, sekretarz do spraw europejskich w czeskim rządzie, w artykule A new beginning for Europe zamieszczonym na portalu politico.eu.

Z jednej strony Brexit był zaskoczeniem dla samych Brytyjczyków, którzy nie byli przygotowani na taki wynik głosowania. Z drugiej stanowi problem dla projektu UE, gdyż podważył zasadę ?nieopuszczania łodzi, gdy ta wciąż płynie?. Ponadto państwa członkowskie będą musiały odpowiedzieć sobie na pytanie jakie są jej dalekosiężne cele.

Brexit autor rozważa w kategoriach objawu, a nie przyczyny sytuacji, w jakiej Unia się znajduje. Synergicznie wpływające na siebie kryzysy: finansowy, strefy euro czy migracyjny podważyły najważniejszą zasadę demokratycznego projektu, czyli zaufania obywateli do niego. Szczyt UE27 miał w jego opinii na celu wzmocnienie poparcia dla integracji. Odbył się on w Bratysławie i stanowił pierwszy krok do zdiagnozowania problemów z jakimi boryka się Unia. Ponadto przedstawiciele państw zgodzili się na podjęcie konkretnych działań w celu odzyskania zaufania obywateli.

Ustalenia te w założeniu mają koncentrować się na polach ważnych dla społeczeństwa. Wzmocnieniu ma ulec działalność Unii w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz rozwoju gospodarczego i społecznego. UE ma dążyć do pełnej kontroli granic zewnętrznych, a także stworzenia nowych oraz większej współpracy istniejących już służb granicznych. Co ważne, jak stwierdza autor, politycy uczestniczący w szczycie zgodzili się na dalszą pracę w ramach jej struktur. Oznacza to zrozumienie faktu, iż państwa narodowe nie poradzą sobie na własną rękę z takimi problemami jak terroryzm czy kryzys migracyjny.

Wszystkie te działania mają na celu utrzymanie i wzmocnienie jedności w UE. Czechy jako państwo średniej wielkości widzą w niej gwarancję dla rozwoju dobrobytu i stabilności. Z tego powodu należy podjąć działania mające na celu przywrócenie zaufania dla procesu integracji. Dla autora niemożliwy jest powrót do koncepcji ?superintegracji? i międzynarodowego zarządzania. Nie widzi on problemu w ramach prawnych, w jakich działa Unia, lecz w braku zaufania do niej i niewykorzystywania potencjału, tkwiącego w już istniejących rozwiązaniach.

Możliwość powodzenia planu autor widzi w większej współpracy pomiędzy państwami i instytucjami europejskimi, które powinny działać na rzecz wzmocnienia wspólnoty. Szczególną rolę widzi dla Komisji Europejskiej, która ma kontrolować traktaty i pomagać państwom członkowskim w realizacji ich umów.

Szczyt w Bratysławie i podjęte tam zobowiązania przedstawia jako ewolucję, a nie rewolucję UE. Widzi w niej wiele dobrych rozwiązań, lecz dostrzega przy tym konieczność reform. To w jaki sposób zostaną spełnione podjęte tam zobowiązania pozwoli dopiero na jego ocenę. Stać się on może momentem, w którym Unia złapała drugi oddech.

Opracował: Adrian Matuła

 

 

Źródła: http://www.politico.eu/article/a-new-beginning-for-europe-integration-brexit-eurozone-state-of-the-union/

 

Wyszukiwarka

Najnowsze materiały

Aktualnie gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 286 gości