Błąd
  • XML Parsing Error at 1:133. Error 9: Invalid character

Raport CSIS: "Border Security in a Time of Transformation"

Email Drukuj PDF

Nieustannie zmieniajca si politycznie i spoecznie Europa ? zwaszcza w czasie kryzysu ekonomicznego, oraz zagroe takich jak globalny terroryzm - boryka si coraz bardziej z problemem bezpieczestwa granic. Problem jest o tyle powany, e w wiecie po 11 wrzenia 2001 pojawio si kilka koncepcji zwikszenia efektywnoci zarzdzania bezpieczestwem na granicach. CSIS czyli Centrum Studiw Strategicznych i Midzynarodowych (amerykaska organizacja monitorujca globalne trendy polityczne, ekonomiczne i spoeczne) w swoim raporcie pod tytuem ?Bezpieczestwo granic w okresie transformacji? z lipca 2010, autorstwa Ricka Nelsona analizuje t problematyk, powicajc cay rozdzia polskiemu kontekstowi sprawy.

Polska z kilku wzgldw jest niezwykle istotnym ogniwem w obecnym europejskim, oraz wiatowym systemie zarzdzania bezpieczestwem na granicach. Po pierwsze integracja w ramach NATO, Unii Europejskiej, oraz ukadu z Schengen spowodoway, e Polska znalaza si w cigu 18 lat w cakowicie innej rzeczywistoci. Prbujc sprosta wymaganiom tej rzeczywistoci Polska jako czonek UE musiaa zrewidowa polityk ochrony swoich granic koncentrujc si na ochronie w ramach jednolitego systemu ochrony zewntrznej granicy Unii Europejskiej. W cigu ostatnich dwch lat na granicach Polski z krajami nienalecymi do UE dochodzi do systematycznego wzrostu przestpstw takich jak nielegalna imigracja, przemyt broni, alkoholu, wyrobw tytoniowych, handel ludmi, oraz przemytu narkotykw. Wedug danych statystycznych Stray Granicznej, warto skonfiskowanych dbr pochodzcych z przemytu w 2008 w porwnaniu z rokiem 2007 prawie si podwoia (najwikszy wzrost zanotowano w przemycie narkotykw).

Powodw, dla ktrych Polska jest tak atrakcyjnym krajem dla przemytnikw i handlarzy ludmi, jest wiele. Po pierwsze raport wskazuje na Polsk jako kraj z jedn z najwikszych granic zewntrznych ukadu z Schengen (1185 km plus 440 km granicy morskiej na Morzu Batyckim). Powoduje to zwikszenie zagroenia nielegalnej imigracji, oraz nielegalnego handlu pochodzcego z krajw innych ni czonkw UE, traktujcych Polsk ze swoim stabilnym wzrostem gospodarczym jako kraj tranzytowy, z ktrego terytorium atwo porusza si po caej Europie.

Co Polska robi, aby te dane zamiast rosn malay? Implementujc rozwizania dotyczce bezpieczestwa stref transgranicznych, do ktrych Polska zobowizaa si wstpujc do UE, oraz Schengen, postpujc zgodnie z zaoeniami ?Programu Zintegrowanego Zarzdzania Granic w latach 2007-2013? przyjtego przez Rad Ministrw w 2007 roku, oraz wsppracujc z instytucjami europejskimi takimi jak FRONTEX. FRONTEX (Europejska Agencja Zarzdzania Kontrol Zewntrznych Granic Pastw Czonkowskich Unii Europejskiej) z siedzib w Warszawie od czasu swojego powstania w 2005 zwikszya swj budet z 6.2 mln euro do ponad 80 mln euro w roku 2009. Zasoby kadrowe zwikszyy si o ponad 40%, co obrazuje rosnce znaczenie Agencji i zwikszenie zapotrzebowanie na jej dziaalno.

O ile natomiast ?Program Zintegrowanego Zarzdzania Granic w latach 2007?2013? autor raportu krytykuje jako ?zbyt oglny? i ?niezawierajcy mapy drogowej denia do postawionych w nim celw?, o tyle przychylne recenzje zbiera strategia reformy Stray Granicznej przewidziana na lata 2009-2015. Zakada ona likwidacj 23 jednostek terytorialnych SG na granicach wewntrznych Ukadu z Schengen (zastpi je maj zwikszone patrole SG skadajce si z wyszkolonych przez FRONTEX funkcjonariuszy SG uprawnionych do kontroli paszportowych i wizowych), i przerzucenie si na granice zewntrzne. Aby to osign, przewiduje si inwestycj rzdu 61 mln z w latach 2010-2011. W porwnaniu z wydanymi 897 mln zotych w latach 2007-2009, plany na najblisze dwa lata nie pozwol zaspokoi potrzeb technologicznych i infrastrukturalnych Stray Granicznej i Suby Celnej. Do najwaniejszych zada w tym zakresie naley usprawnienie infrastruktury radiokomunikacyjnej, szkoleniowej, oraz lotniczej (Polska zobowizana jest do budowy baz lotniczych dla samolotw i helikopterw si UE na swojej wschodniej granicy).

Wymagania postawione przed Polsk w celu lepszego zintegrowania systemw obserwacji, kontroli, oraz zabezpieczenia granicy wschodniej jako najwikszej zewntrznej granicy na wschodzie Unii Europejskiej s ogromne i wielokrotnie przewyszaj polski potencja ekonomiczny, technologiczny i kadrowy. Rekomendacje dziaa, ktre powinna powzi administracja polska, s - bez pomocy Unii Europejskiej ? niewykonalne. Wymagaj take jasno sprecyzowanych strategii krtkoterminowych. Kluczowym sprawdzianem dla skutecznoci skoordynowanych dziaa rodzimych instytucji bdzie wsppraca Stray Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu i Suby Celnej podczas Mistrzostw Europy w pice nonej EURO2012.

Bibliografia:

Border Security in a Time of Transformation Two International Case Studies?Poland and India, A Report of the CSIS Homeland Security & Counterterrorism Program, Europe Program, and South Asia Program, autorzy: Rick ?Ozzie? Nelson, Heather A. Conley, Teresita C. Schaffer, Ben Bodurian, Jamie Kraut, T.J. Cipoletti, Uttara Dukkipati, Robin J. Walker, Ania Rajca, 14 lipca 2010 http://csis.org/files/publication/100715_Nelson_BorderSecurity_web.pdf

 

Wyszukiwarka

Najnowsze materiay

Aktualnie gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 154 gości