Trzecie Imperium

Artur Moeller van den Bruck

Trzecie Imperium – głośna książka Artura Moellera van den Brucka -należy do najważniejszych manifestów tzw. rewolucji konserwatywnej w Niemczech. Autor podejmował w nim krytykę liberalnego systemu Republiki Weimarskiej i wzywał do odbudowy pierwotnej wspólnoty kulturowej i politycznej Niemców. Książka ta pomaga zrozumieć przesłanki powodujące radykalizację konserwatystów doby Weimaru i kierunek reprezentowany przez konserwatywnych rewolucjonistów, do których zalicza się m.in. C. Schmitta czy Ernsta Jüngera, po drugie zaś jest ważnym elementem pokazującym skomplikowany i dynamiczny klimat intelektualny tamtych czasów oraz główne osie politycznego sporu doby Weimaru.
Trzecie Imperium
Trzecia Imperium van den Brucka jest świetną analizą historiozoficzną dziejów Niemiec, ale również stanu świadomości narodu niemieckiego po I wojnie światowej. Owszem, zawiera koncepcję rozwoju Niemiec i przejęcia dominacji Trzeciego Imperium nad Europą. Wydaje się, że dominacja ta miałaby być według autora ratunkiem dla upadającej Europy, zdominowanej przez komunizm, bezwzględny kapitalizm i „liberalizm [który] podkopał cywilizację, zniszczył religie i zrujnował narody”. Trzecie Imperium odzwierciedla percepcję stanu państwa – Niemiec – 4 lata po zakończeniu wojny. Jest analizą zaangażowanego intelektualisty, któremu sytuacja własnej ojczyzny nie jest obojętna, ale analizuje ją z pozycji konserwatywnych wartości”.
(fragment recenzji dr. Joanny Lubeckiej)
 
Przekład Wojciech Kunicki
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury