W poszukiwaniu konserwatywnej świadomości

Alvino-Mario Fantini, redaktor naczelny magazynu „The European Conservative”, w artykule Finding our conservative mindfulness, opublikowanym na łamach portalubowgroup.org, apeluje, by powrócić do anglo-amerykańskiej tradycji konserwatywnej. Jak bowiem pokazują ostatnie miesiące, myśl tego nurtu staje się coraz bardziej popularna w Holandii, Hiszpanii, Portugalii, lecz ignorowana jest akurat w brytyjskiej partii torysów. Fantini podkreśla, że w długofalowej perspektywie ugrupowanie Davida Camerona powinno nie zwracać uwagi na ludzi takich jak Ken Clarke, którzy są zaniepokojeni nadmiernym konserwatyzmem własnego programu.

 

Publicysta zdaje sobie sprawę ze złożoności problemów przed którymi stoją dziś torysi: relacje z Unią Europejską, obrona tradycyjnych wartości, kwestie bezpieczeństwa narodowego. Jednakże podstawowym polem działania była dla nich gospodarka, co sprawiło, że zaniedbali inne obszary, a przede wszystkim, że przyjęli materialistyczny pogląd na jednostkę, finalnie redukujący jej egzystencję do konsumpcji, podczas gdy czołowi teoretycy konserwatywni zawsze mocno podkreślali złożoność ludzkiego życia jednostkowego i wspólnotowego, na które składają się kultura, w tym wartości duchowe i moralne.

 

Z tego wynika, wedle Fantiniego, wiele błędów, które popełnili torysi w ostatnich latach, na przykład zmiana logotypu partii na bardziej „nowoczesne”. W tym kontekście nie dziwi także dynamiczny wzrost popularności eurosceptycznej partii UKIP, głoszącej hasła z jednej strony pryncypialnie, a z drugiej populistycznie. Także program przygotowany z okazji zeszłorocznych wyborów zakładał podniesienie wydatków rządowych. Zasadniczą kwestią jest więc to, pisze Fantini, czy torysi zdolni są do powrotu do swoich konserwatywnych korzeni, czy już na dłuższy czas pozostaną technokratami, mierzącymi efektywność swej polityki parametrami ekonomicznymi.

 

W drugiej części artykułu publicysta wskazuje na inicjatywy rodzące się w innych państw europejskich, sugerujące renesans konserwatywnych idei. W roku 2004 na duńskim rynku wydawniczym pojawiła się publikacja objaśniająca brytyjsko-amerykańskie idee polityczne. Dwa lata później w Hiszpanii została powołana Fundación Burke, wydająca prace Gilberta K. Chestertona, sir Edwarda Coke’a i Richarda M. Weavera. W tym roku w Chorwacji po raz pierwszy zostanie przetłumaczona i oddana w ręce czytelników książka Russell Kirka The Politics of Prudence. Przykładów można mnożyć. Fantini podkreśla, że nie jest to wynik „ogromnego prawicowego spisku”, lecz naturalne zainteresowanie ideami, które w XIX i XX wieku pozwoliły osiągnąć sukces zarówno Wielkiej Brytanii, jak i Stanom Zjednoczonym.

 

W podsumowaniu publicysta stwierdza, że już najwyższy czas, by torysi na nowo odkryli dla siebie tę tradycję, w przeciwnym wypadku, mimo okazjonalnych zwycięstw, nie będą w stanie stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata.

 

Źródło: http://www.bowgroup.org/policy/finding-our-conservative-mindfulness

 

08.03.2016