Debata: Europejska polityka pamięci, czyli jaka i czyja?

Ośrodek Myśli Politycznej prowadzi prace nad analizą stanu obecnego i możliwych zmian w zakresie polskiej polityki historycznej w kontekście jej skuteczności, analizowanej także w perspektywie porównawczej – w odniesieniu do polityki w tym zakresie prowadzonej przez pozostałe państwa regionu Europy Środkowej, jak też innych partnerów bądź rywali Polski na arenie międzynarodowej. Krakowska debata wpisała się w ciąg prac eksperckich, których zwieńczeniem jesienią 2020 r. będzie raport na ten temat, zawierający między innymi rekomendacje adresowane do władz samorządowych i administracji rządowej.

Debata: Europejska polityka pamięci, czyli jaka i czyja?

Wystąpili:
– dr Katarzyna Korzeniewska-Wołek
– dr Joanna Lubecka
– dr Rafał Opulski
– dr Maciej Zakrzewski

 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu Podniesienie i efektywne wykorzystanie potencjału programowego i instytucjonalnego Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego Ośrodek Myśli Politycznej. Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

 

 

Organizator:
– Ośrodek Myśli Politycznej

Współpraca organizacyjna:
– Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe „Phronesis”
– Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie