Debaty z cyklu Strefy wpływów

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie oraz Ośrodek Myśli Politycznej zapraszają na debaty z cyklu Strefy wpływów.

 

Basen Morza Południowochińskiego jako region rywalizacji o wpływy

17 marca 2021 r., 18.00

Wystąpią:

– dr hab. Łukasz Fyderek (Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ)

– dr hab. Marcin Grabowski (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ)

– dr hab. Michał Lubina (Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ)

Prowadzenie: Karolina Wanda Olszowska (UJ, RODM Kraków)

Transmisja: www.facebook.com/RODMcracow

 

Afryka Subsaharyjska jako region rywalizacji o wpływy

18 marca 2021 r., 18.00

Wystąpią:
– prof. Hanna Rubinkowska-Anioł (UW)
– prof. Andrzej Gąsowski (UKSW)
– dr Jędrzej Czerep (PISM)

Prowadzenie: Agnieszka Tarnowska (RODM Kraków)

Transmisja: www.facebook.com/RODMcracow

Podczas transmisji będzie możliwość zadawania pytań.
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP