Wojciech Chrzanowski (1793-1861)

Urodził się 14 stycznia 1793 r. w Biskupicach. Służył w armii Księstwa Warszawskiego – wziął udział w kampanii 1812 r. przeciwko Rosji. Przeszedł do służby w wojskach Królestwa Polskiego. W 1827 r. został przez ich wodza, w. ks. Konstantego, skierowany do sztabu armii rosyjskiej, która w 1828 i 1829 r. prowadziła kampanie przeciwko Turcji. Wziął udział w powstaniu listopadowym, będąc m.in. gubernatorem wojskowym Warszawy od 18 sierpnia do 6 września 1831 r. Po jego klęsce wyemigrował. Jako wojskowy doradca poselstwa Wielkiej Brytanii w Turcji, odbywał misje do tego drugiego kraju, doradzał także rządowi tureckiemu, zarówno Brytyjczykom, jak i Turkom zwracając uwagę na naturę polityki rosyjskiej i metody, jakimi się ona posługuje, a także analizując praktyczne poczynania Rosji w Azji Mniejszej i Środkowej. Służył w armii tureckiej, przeprowadzając jej reformy. W 1848 r. jako dowódca armii Piemontu toczył walki z Austrią – o ich losie przesądziła porażka w bitwie pod Novarą (22-23 marca 1849 r.). Po klęsce osiadł w Paryżu. Dokończył tam prace nad mapą ziem polskich w skali 1: 300 000 (wydano ją w 1859 r.). Zmarł 26 lutego 1861 r. w Paryżu.

Wojciech Chrzanowski