Konteksty dla Trójmorza. Turcja, Bałkany Zachodnie i Europa Środkowa w polityce międzynarodowej

Karolina Wanda Olszowska (red.)

Teksty zawarte w niniejszym tomie dotyczą przede wszystkim Turcji, Bałkanów Zachodnich i Europy Środkowej. Stanowią one studia przypadków, pokazujące, jakie siły zewnętrzne oddziałują na państwa położone na tych istotnych geopolitycznie obszarach i w jaki sposób to czynią, a także jakie z tego wynikają konsekwencje dla polityki owych państw i jak na ich pozycję w regionie wpływają ich sprawy wewnętrzne. Od trafnej analizy tych czynników i umiejętności odpowiedniego zareagowania na nie, a szczególnie ich kształtowania, może w dużej mierze zależeć między innymi powodzenie Inicjatywy Trójmorza – przedsięwzięcia, które jest potrzebne regionom zwykle kojarzonym głównie z geopolitycznymi problemami, by w pełni wykorzystały swój potencjał i owe problemy odsunęły wreszcie na dalszy plan.

Konteksty dla Trójmorza. Turcja, Bałkany Zachodnie i Europa Środkowa w polityce międzynarodowej

– Jak przedstawia się stan obecny i jakie są perspektywy relacji Turcji z Unią Europejską?
– Jakie cele próbuje osiągnąć Turcja na arenie międzynarodowej i jakich używa do tego środków?
– Jak przedstawia się bilans polityki Unii Europejskiej wobec Bałkanów Zachodnich?
– Jaką politykę wobec Bałkanów Zachodnich prowadzą najsilniejsi gracze z UE?
– Jakie są główne cele i instrumenty węgierskiej polityki zagranicznej w regionie Bałkanów Zachodnich?
– Jakie są cele chińskiej polityki wobec państw środkowoeuropejskich i czy są one przez Pekin osiągane?
– Jaki jest bilans funkcjonowania formatu 17+1?
– Czy współpraca Chin z krajami Grupy Wyszehradzkiej przynosi tym drugim korzyści?

 

 

Spis treści

 

Wstęp . . . 7

 

CZĘŚĆ I. SPRAWY TURECKIE
Grzegorz Lewicki. Koneczny w Turcji. Kryzys cywilizacji islamskiej i tureckie prawo dziejowe . . . . . . . 17
Adam Szymański, Polityka zagraniczna Turcji w czasach power politics . . . . . . 43
Karol Bieniek, Turcja i Unia Europejska – w poszukiwaniu nowego modelu współpracy? . . . . . . 73
Karol Wasilewski, Turcja i Unia Europejska – w poszukiwaniu nowej formuły współpracy . . . . . . 84
Karolina Wanda Olszowska, Trudne sojusze Turcji . . . . . . 103

 

CZĘŚĆ II. KWESTIE BAŁKAŃSKIE
Spasimir Domaradzki, Bałkany Zachodnie – powolna śmierć unijnej polityki rozszerzenia . . . . . . . 117
Dominika Ćosić, Unia Europejska i Bałkany Zachodnie – stracone dekady . . . . . 135
Marta Szpala, Proces Berliński a polityka UE wobec Bałkanów Zachodnich . . . . . . 147
Csaba Törő, Główne cele i instrumenty obecnej węgierskiej polityki zagranicznej w regionie Bałkanów Zachodnich . . . . . 165
Olga Doleśniak-Harczuk, Najpierw Młodzi! Berlin inwestuje w przyszłe elity Bałkanów Zachodnich . . . . . . 191

 

CZĘŚĆ III. CHIŃSKIE DYLEMATY
Michał Lubina, Pokraczne wejście smoka. Chiny i format 16/17+1 . . . . . . 205
Jakub Jakóbowski, Globalne Południe w Europie Środkowej? Format 17+1 na tle chińskiej polityki wobec państw rozwijających się . . . . . . 219
Marcin Przychodniak, Chiny a Grupa Wyszehradzka. Ewolucja stanowisk i perspektywy . . . . . . 236

 

Autorzy tomu . . . . . . 249
Indeks . . . . . . 254

 

Tom powstał w ramach prac prowadzonego przez OMP Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie.
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

ISBN 978-83-66112-27-8
264 strony, miękka oprawa