Bezpłodny sojusz? Polska i Czechy w Unii Europejskiej

Ondřej Krutílek, Artur Wołek (red.)

Prezentowany tom esejów jest unikalny. Po raz pierwszy po 1989 r. ludzie zajmujący się na co dzień polityką, i praktycznie, i naukowo, postanowili podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, czy Polska i Czechy mają wspólne interesy i czy mogą bliżej współpracować na forum Unii Europejskiej. Można tu znaleźć głosy polityków, publicystów i naukowców, różnorodne, ale o wspólnym mianowniku. Jest nim pytanie o możliwość wypełnienia konkretną polityczną treścią przekonania o kulturowej bliskości Polaków i Czechów.
Do wspólnych konkluzji autorzy naturalnie nie dochodzą, ale uderzające są podobieństwa w sceptycznym podejściu do elit politycznych własnych krajów, optymistycznych wizji integracji europejskiej i roli Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych, ostrożność w ocenie stanu współpracy polsko-czeskiej. Uderzające są również różnice w spojrzeniu na kluczowe kwestie polityki europejskiej. Rozbieżności, których można się spodziewać, jak w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej, ale i tam, gdzie różnice interesów nie są takie oczywiste (wspólna waluta europejska, dalsza integracja UE, polityka energetyczna, metody wyjścia z obecnego kryzysu). I to chyba jest główna zaleta prezentowanej książki – stworzenie pierwszego szkicu do mapy tożsamych i rozbieżnych interesów Polski i Czech, mapy niezbędnej do prowadzenia wspólnych przedsięwzięć na arenie europejskiej. (ze Wstępu)

Bezpłodny sojusz? Polska i Czechy w Unii Europejskiej

Książka powstała dzięki współpracy Ośrodka Myśli Politycznej i czołowego czeskiego think-tanku Centrum pro studium demokracie a kultury z Brna.

Spis treści

– Wstęp
– Josef Mlenjek jr, Bezpłodny sojusz 
– Artur Wołek, Stosunki polsko-czeskie: wszystko v pohodě
– Paweł Ukielski, Pogłębianie integracji europejskiej a polskie i czeskie interesy narodowe 
– Ondřej Krutílek, Pogłębianie integracji europejskiej jest fatalnym błędem 
– Petr Fiala, Europa i znużenie okcydentu 
– Piotr Bajda, Między pociągiem osobowym a drużyną piłkarską czyli „Imperium europejskie” po Traktacie lizbońskim z polskiej i czeskiej perspektywy
– Jan Jireš, Republika Czeska a perspektywy UE jako globalnego gracza 
– Hynek Fajmon, Euro nie jest dobrą walutą ani dla Czech, ani dla Polski
– Leszek Skiba, Kiedy i pod jakimi warunkami powinny Polska i Czechy przyjąć euro? 
– Aleksander Surdej, Globalny kryzys finansowy: implikacje dla Polski
– Aleš Michl, Żeby Azja nie łyknęła Europy Środkowej jak sushi. Zarządzanie konkurencyjnością i nowe kryteria unii monetarnej
– Mariusz Andrzejewski, InterVAT, obligacje terytorialne i globalny podatek lewarowy jako systemowe rozwiązania sytuacji kryzysowych w UE
– Petr Havel, Fiskalna droga donikąd. Jak powinna wyglądać reforma wspólnej polityki rolnej UE po 2013 roku? 
– Barbara Fedyszak-Radziejowska, Wspólna Polityka Rolna UE – co i jak zmieniać po 2013 roku?
– Filip Černoch, Blaski i cienie promowania polityki energetycznej w Unii Europejskiej 
– Petr Kaniok, Jakie nauki płyną dla Polski z czeskiego Przewodnictwa w Radzie UE? 
– Krzysztof Szczerski, Czego oczekiwać po polskiej prezydencji w Unii Europejskiej?

240 stron, miękka oprawa