Festung Europa

Monika Gabriela Bartoszewicz

Jean Monnet powiedział kiedyś, że Europa będzie wykuwana w kryzysach i będzie stanowić sumę rozwiązań przyjętych w ich trakcie. Obecnie kryzysów jest w niej tak wiele, że słowo to przestało robić na kimkolwiek wrażenie. Piszę się o nich dużo, jednak większość publikowanych analiz jest albo dość wąska i ogranicza się do wybranej płaszczyzny czy rodzaju zjawisk, albo też jest na tyle deskryptywna, że pomimo tego, iż jest w stanie przekazać, co dzieje się na kontynencie, nie potrafi wyjaśnić zachodzących procesów. Festung Europa stawia pytania o przyczyny oraz wyjaśnia, jak poszczególne elementy tego wielowątkowego kryzysu europejskiego mają się do siebie czy na siebie wzajemnie wpływają. Wśród poruszanych problemów znajdują się migracja, terroryzm, tzw. kryzys demokracji reprezentatywnej, atrofia projektu unijnego, totalitaryzm nowych ideologii oraz radykalizacja postaw społecznych.

Festung Europa

Monika Gabriela Bartoszewicz – absolwentka stosunków międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz International Security Studies (bezpieczeństwo międzynarodowe) na University of St Andrews (Szkocja), gdzie uzyskała również stopień naukowy doktora. Była adiunktem i wykładowcą stosunków międzynarodowych w Europejskim Międzyuniwersyteckim Centrum Praw Człowieka i Demokratyzacji w Wenecji (2011–2013), wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim (2015–2016), adiunktem i wykładowcą na Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie (2015–2017), zaś obecnie pełni te funkcje na Uniwersytecie Masaryka w Brnie (Czechy). Jest ekspertem Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej, polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, recenzentem naukowym m.in. „Journal of Terrorism Research”, członkiem rady naukowej „Oriental Law Review”, a także członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Badań Międzynarodowych (BISA) i Centrum Badań nad Bezpieczeństwem (CeSeR) w Edynburgu.