O równowadze politycznej w Europie

Friedrich von Gentz

Wybór pism czołowego myśliciela konserwatywnego schyłku XVIII i pierwszych dekad XIX wieku, pozostającego pod dużym wpływem Edmunda Burke’a, krytyka rewolucji francuskiej i polityki Napoleona Bonaparte, wpływowego polityka, bliskiego współpracownika księcia Metternicha, sekretarza kongresu wiedeńskiego, autora, który namysł nad fundamentami polityki i jej ideami łączył z chłodną analizą realnych jej mechanizmów i przejawów (także w sprawie polskiej). Pisma von Gentza to jeden z najciekawszych przejawów myśli konserwatywnej burzliwego okresu rewolucji we Francji, wojen napoleońskich i okresu Świętego Przymierza.

O równowadze politycznej w Europie

Teksty zebrane w tym tomie ukazują napięcie między ideami a praktyką, które towarzyszyło wielu konserwatystom owych czasów.

Szkice o najnowszej historii równowagi politycznej w Europie; O politycznej wolności i jej stosunku do rządów; Rozważania nad obecnym systemem politycznym Europy; Geneza i zasady Rewolucji Amerykańskiej, w porównaniu z genezą i zasadami rewolucji francuskiej; O wiecznym pokoju; Uwagi na temat sytuacji politycznej w Europie; Po upadku Warszawy, Memoriał Friedricha von Gentza z 18 sierpnia 1814.

Wybór i opracowanie merytoryczne: Jacek Kloczkowski

Przekład tekstów: Arkadiusz Stempin, Anna Węgrzyn, Paweł Zarychta, Natalia Żarska

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych