Podstawy nowożytnej myśli politycznej. Tom I: Renesans

Quentin Skinner

Pierwsze polskie wydanie słynnej książki o historii idei. The Foundations of Modern Political Thought. Volume One: The Renaissance Quentina Skinnera to jedno z najważniejszych i najbardziej wpływowych dzieł z dziedziny historii idei i myśli politycznej w XX wieku, wciąż inspirujące debatę intelektualną, uważane za wzorcowe zarówno pod względem metody, jak i stylu.

Książka ukaże się w 2024 roku w wydawanej od 1992 r. serii Biblioteka Myśli Politycznej.

Podstawy nowożytnej myśli politycznej. Tom I: Renesans