Polska polityka wschodnia 1989-2015. Wymiar narodowy i unijny

Przemysław Żurawski vel Grajewski

Książka o polskiej polityce wschodniej w latach 1989-2015 – jej uwarunkowaniach, celach, sukcesach i porażkach.

Polska polityka wschodnia 1989-2015. Wymiar narodowy i unijny

Jakie zasady i interesy powinny być podstawą polityki wschodniej Rzeczypospolitej? Czy Polska skutecznie przeciwstawia się wpływom rosyjskim w Europie Wschodniej? Jak ewoluują stosunki Polski z Ukrainą i co decyduje o ich stanie? Jaki powinien być realistyczny plan działania wobec Białorusi? Jakie miejsce w polskiej polityce wschodniej zajmują kraje bałtyckie? Co Polska może zrobić dla wzmocnienia prozachodniej orientacji Gruzji i Mołdawii? Jaką rolę w polskiej polityce wschodniej odgrywa kwestia mniejszości narodowych? Jak na skuteczność tej polityki wpływa członkostwo Polski w UE?

 

ISBN 978-83-64753-46-6
376 stron + kolorowa wkładka (20 s.), miękka oprawa