Przekraczając uprzedzenia i entuzjazm. Druga kadencja Viktora Orbána

John O'Sullivan, Kálmán Pócza (red.)

Kompleksowa analiza działań i idei jednego z najważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych polityków współczesnej Europy. To książka, która pozwala wyjść poza stereotypy, dowiedzieć się, co naprawdę dzieje się na Węgrzech – i zrozumieć to.

Przekraczając uprzedzenia i entuzjazm. Druga kadencja Viktora Orbána

„Niniejsza książka jest próbą przedstawienia pierwszego szkicu do historii Orbána i orbánizmu. Musi ona poświęcić trochę miejsca na oczyszczenie pola pełnego mitycznych przeszkód, które uniemożliwiają zrozumienie tych zjawisk. Zdecydowana większość zebranych tu artykułów zajmuje się jednak realiami polityki węgierskiej ostatnich 26 lat, od roku 1989. Analizują pojawienie się Viktora Orbána, doświadczenia polityczne, które ukształtowały i jego, i ruch Fidesz, którego był głównym założycielem. Następnie ukazują jego odejście od ideologii lewicowo-liberalnej na rzecz narodowo-konserwatywnej, a przede wszystkim przedstawiają dokonania drugiego rządu Orbána w okresie 2010-2014, proponując pewne przewidywania co do jego trzeciej kadencji u władzy. Każdy z omawianych tu tematów budzi duże kontrowersje, jeśli idzie o węgierskie życie publiczne, nie zawsze wzdłuż konwencjonalnej osi lewica-prawica. Naszym celem jest stworzenie dość całościowej analizy Orbána i jego idei zarówno jeśli chodzi o tematy, jak i zajmowane stanowiska. Zaprosiliśmy zatem do współpracy bardzo różnorodnych autorów – takich, którzy podziwiają Orbána i takich, którzy są mu przeciwni, takich, którzy zajmują się wewnątrzkrajowym wymiarem orbánizmu i takich, którzy badają jego implikacje dla polityki zagranicznej, takich, którzy uważają Orbána za konserwatystę, przynajmniej w jakimś sensie, i takich, którzy jego odwołania do wartości „plebejskich” uznają za lepszą wskazówkę do zrozumienia jego polityki. Wreszcie takich, którzy widzą ukrytą spójność w jego polityce i takich, którzy odkrywają w niej rozbiegany, pozbawiony zasad pragmatyzm”.
John O’Sullivan, fragment Wprowadzenia

 

19. pozycja wydana w serii Studia i Analizy
Współwydawca: Danube Institute (Budapeszt)

Publikacja ukazuje się ze wsparciem Fundacji na rzecz Obywatelskich
Węgier – Polgári Magyarországért Alapítvány i BL Nonprofit

 

 

356 stron, miękka oprawa, format 125×195 mm, ISBN 978-83-64753-15-2

 

SPIS TREŚCI

John O’Sullivan, Wprowadzenie . . . 7

CZĘŚĆ I

Tibor Fischer, Węgierski tygrys . . . 27

CZĘŚĆ II

Bálint Ablonczy, Walka o suwerenność . . . 83

Balázs Szolomayer, Lewicowe eksperymenty . . . 99

Márk Szabó, Państwo i demokracja: świat jako wola . . . 127

Ferenc Gazdag, László J. Kiss, Polityka zagraniczna: w stronę centrum czy peryferiów? . . . . 145

Péter Ákos Bod, Niekonwencjonalne rozwiązania gospodarcze . . . 171

Anita Élő, Polityka społeczna: sztuka równowagi . . . 193

András Stumpf, Polityka kulturalna. Konflikt intelektualny w kraju i za granicą . . . 229

Ervin Csizmadia, Júlia Lakatos, Fenomen Fideszu. Alternatywne podejście . . . 251

Zoltán Balázs, Plebejskość zamiast konserwatyzmu. Refleksje konserwatywne . . . 275

András Lánczi, Géllert Rajcsányi, Gyula Tellér, Tło intelektualne. Demokratyczna transformacja ciągle trwa (rozmowa) . . . 295

Ferenc Hörcher, Większość konstytucyjna bez opozycji: ciężar czy szansa? Po wyborach 2014 roku . . . 315

Autorzy tomu . . . . 338

Indeks . . . 340