Premiera: książka o słowackiej polityce zagranicznej lat 1993-2016

W serii Biblioteka Myśli Politycznej ukazała się książka dr. Piotra Bajdy Małe państwo europejskie na arenie międzynarodowej. Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993-2016

Premiera: książka o słowackiej polityce zagranicznej lat 1993-2016

„Monografia Piotra Bajdy jest bardzo interesującą lekturą z dwóch powodów: proponuje konceptualizację roli małego państwa w relacjach międzynarodowych i korzystając z tych teoretycznych narządzi dokonuje analizy polityki zagranicznej Republiki Słowackiej od jej powstania w 1993 roku. Szczególnie cenię w pracy dobre rozeznanie w słowackim dyskursie o polityce zagranicznej. A informacje uzyskane przez autora w czasie wywiadów z czołowymi aktorami słowackiej wewnętrznej i zagranicznej polityki z ostatnich 25 lat pozwalają dokonać nowej interpretacji kluczowych wydarzeń z naszej współczesnej historii. 

Choć lektura książki skłania do postawienia dalszych pytań, czy też nawet wejścia w polemikę z niektórymi stwierdzeniami, to muszę przyznać, że dawno nie czytałem tak zwięzłej i jakościowo dobrej analizy współczesnej polityki zagranicznej Republiki Słowackiej, a już na pewno nie spod pióra zagranicznego autora. Książka Piotra Bajdy powinna być czytana nie tylko w Polsce, ale też na Słowacji. 

Monografię Piotra Bajdy polecam wszystkim, którzy interesują się teorią stosunków międzynarodowych, funkcjonowaniem małych państw na światowej scenie i współczesnymi dziejami Słowacji oraz regionu środkowoeuropejskiego. Jej publikacja będzie wielką korzyścią dla nauki”. 
Z recenzji doc. Alexandra Duleby (Instytut Politologii Uniwersytetu Preszowskiego, dyrektor Słowackiego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej – SFPA) 

Piotr Bajda – doktor nauk politycznych, od 2007 r. wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w latach 2006-2013 pracownik naukowy Instytutu Studiów Politycznych PAN. W latach 2000-2004 był wicedyrektorem Instytutu Polskiego w Bratysławie; od 2005 do 2009 r. pracował w Ośrodku Studiów Wschodnich, w latach 2013-2016 był przedstawicielem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na Polskę. Autor m.in. książek Elity polityczne na Słowacji. Kręta droga do nowoczesnego państwa (2010) i Małe państwo na arenie międzynarodowej. Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993-2016 (2018) oraz Raportu polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej lipiec 2012 – czerwiec 2013 (2013), współautor (wraz z Radosławem Zenderowskim) książki Polityk etniczna Słowacji (2016) i wydanych przez OMP prac zbiorowych Geopolityka i zasady (2010) i Bezpłodny sojusz? Polska i Czechy w Unii Europejskiej (2011).

Współwydawca: Wydawnictwo Naukowe UKSW

360 stron, miękka oprawa, format 145×205

ISBN 978-83-64753-81-7 Ośrodek Myśli Politycznej
ISBN 978-83-8090-333-3 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=365 – cena 35 zł wraz z VAT i przesyłką

 

Książkę Piotra Bajdy można też nabyć w pakiecie:

Europa Środkowa
Cena: 90,00 zł

Piotr Bajda – Małe państwo europejskie na arenie międzynarodowej. Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993-2016
Adam Burakowski – System polityczny współczesnej Rumunii
Petr Fiala – Laboratorium sekularyzacji. Kościół i religia w społeczeństwie niereligijnym
John O’Sullivan (red.), – Przekraczając uprzedzenia i entuzjazm. Druga kadencja Viktora Orbána
Artur Wołek (red.), – Udana transformacja na peryferiach?