Projekt: Jaka polityka, jakie idee? Polska i Czechy wobec wyzwań współczesności

Polacy i Czesi w przeszłości zbyt rzadko podejmowali wspólny namysł nad rzeczywistością polityczną, ideową i duchową Europy. Obustronnego dialogu często brakowało albo nie przenosił się on należycie na poziom praktycznej współpracy, co szkodziło obu krajom i narodom. Dziś, gdy Polskę i Czechy łączy wiele wspólnych interesów i członkostwo w Unii Europejskiej, NATO i kilku inicjatywach regionalnych, warto wykorzystywać płynące z tego szanse i intensyfikować współpracę w wymiarze intelektualnym i eksperckim, co wzmocni możliwości efektywnej współpracy politycznej, społecznej i gospodarczej. Na tym polu wciąż bowiem wiele jest do zrobienia. 

Projekt: Jaka polityka, jakie idee? Polska i Czechy wobec wyzwań współczesności

Projekt Ośrodka Myśli Politycznej, obejmujący debaty ekspertów oraz powstawanie tekstów, wywiadów i komentarzy, realizowany we współpracy z czołowym czeskim think-tankiem Pravý břeh – Institut Petra Fialy, ma stanowić kolejny krok w pracach polskich i czeskich środowisk eksperckich i naukowych, chcących zacieśniania polsko-czeskich więzi. Jest ono szczególnie potrzebne w obliczu zagrożeń wynikających z gwałtownie zmienionych w ostatnich latach warunków funkcjonowania obu państw na arenie międzynarodowej oraz związanych z tym wewnętrznych dylematów i problemów.

 

Wydarzenia:

Konserwatyzm w dzisiejszej UE – perspektywa środkowoeuropejska

 

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Forum Polsko-Czeskie 2023” w kwocie 60 000 zł.