Projekt: W obronie wolności. Polska myśl polityczna a zagrożenie rosyjskie

Celem projektu Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego Ośrodek Myśli Politycznej jest udostępnienie międzynarodowej publiczności materiałów w języku angielskim poświęconych polskim zmaganiom o wolność w XIX-XX wieku, toczonym przeciwko rosyjskiemu imperializmowi i komunizmowi w wydaniu sowieckim. Materiałami tymi będą opracowane merytorycznie przekłady tekstów polskich myślicieli, uczonych, artystów i ludzi polityki tych dwóch stuleci, tłumaczenia współczesnych tekstów na ten temat polskich autorów, wywiady z czołowymi polskimi znawcami polityki rosyjskiej i komentarze jej poświęcone. W ramach projektu powstanie strona internetowa, która będzie platformą do udostępniania tych treści, umożliwiając dostęp do nich wszystkim zainteresowanym, niezależnie od kraju pochodzenia.

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023” w kwocie 100 000 zł.