Czy starania Camerona przyniosą rezultat?

Matthew Sinclair, starszy analityk Europe Economics, w artykule Cameron may return from his EU tour with a result, opublikowanym na łamach portalu telegraph.co.uk stawia tezę, że europejskie tournée Davida Camerona może przynieść trwałe odejście od obowiązkowej zasady przyjęcia waluty euro przez kraje zrzeszone lub dopiero wstępujące do UE. Jego zdaniem, kryzys pokazał, że konieczna jest ściślejsza regulacja wspólnej strefy walutowej, zaś sam premier Wielkiej Brytanii postępuje inaczej – wzmacnia siły rynkowe przy jednoczesnym wzmożeniu kontroli nad nimi.

 

Ponadto Sinclair zwraca uwagę, że przystępowanie kolejnych państw do strefy euro powoduje, że Wielka Brytania ma coraz mniejsze możliwości blokowania niekorzystnych dla siebie decyzji tych państw, które posługują się wspólną walutą, np. w przypadku pomocy finansowej pogrążonej w kryzysie Grecji.

 

Jeszcze do niedawna wydawało się, że Cameron stoi przed następującym dylematem: albo przyjmie walutę euro, albo będzie zmuszony podjąć decyzję o opuszczeniu UE. Analityk podaje jednak inne rozwiązanie: strefa euro nie musi być duża, by sprawnie funkcjonować i zabezpieczać swoje interesy. A zatem, konstatuje, inicjatywa Camerona może mieć sens pod warunkiem, że zagwarantuje Wielkiej Brytanii, że ta nie będzie poddawana presji przyjęcia euro. Sinclair uważa, że taka propozycja może być także atrakcyjna dla innych państw, które są członkami UE, jednak nie należą do wspólnej strefy walutowej, np. Polski. Ostatecznie oznaczałoby to stworzenie trwałego porządku, w którym przyjęcie euro będzie przywilejem, natomiast nie obowiązkiem. Po drugie, wyeliminuje niepotrzebne tarcia na linii: nowe państwa członkowskie, mające w perspektywie przeprowadzenie debaty o przyjęciu euro – Wielka Brytania, posiadająca uprzywilejowany status w ramach UE.

 

W podsumowaniu analityk stwierdza, że testem skuteczności premiera Camerona będzie to, czy kraje niezrzeszone w ramach strefy euro docenią atrakcyjność jego projektu. Oczywiście Sinclair zdaje sobie jednocześnie sprawę, że ewentualny sukces nie rozwiąże dylematu, czy Wielka Brytania ma pozostać w UE, czy też nie. Będzie natomiast znaczącym i trwałym osiągnięciem – nie tylko kosmetyką.

 

Źródło: http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/11819211/Cameron-may-return-from-his-EU-tour-with-a-result.html

 

24.08.2015