Fantazje na temat brexitu

Choć pozostało zaledwie 20 dni do brexitu, nadal niemożliwe do przewidzenia jest, co może się w tym czasie wydarzyć. Bez względu jednak na wszystko, będzie to historyczna chwila. Iain Dale dla Conservative Home analizuje czarny scenariusz rozwoju wydarzeń.

W wizji brytyjskiego dziennikarza wizyta Borisa Johnsona na szczycie Rady UE zakończy się chaosem, który doprowadzi do odrzucenia kolejnej umowy przez Izbę Gmin i wysyłanie przez niego listu do UE z prośbą o przedłużenie art. 50 z notką, w której wyjaśnia, że osobiście ​​nie wierzy w żadne słowo. Jeżeli UE zgodzi się na przedłużenie negocjacji o cały rok, umożliwi w ten sposób przeprowadzenie drugiego referendum, co pozwoli Johnsonowi ponownie poprosić parlament o zgodę na przedterminowe wybory.

I tu zdaniem Dale’a zaczyna się zabawa. Partia Pracy wyrazi zgodę na wybory dopiero po drugim referendum, w którym obywatele UE głosowaliby albo za przyjęciem umowy wyjścia w kształcie wynegocjowanym przez Theresę May, albo za pozostaniem w Unii Europejskiej. Według dziennikarza, wówczas członkowie partii SNP przypuściliby atak na Johnsona za skuteczne nałożenie na kraj kolejnych dziewięciu miesięcy rządów konserwatystów.

W scenariuszu Dale’a w tym momencie Johnson rezygnuje z funkcji premiera, a parlament przystępuje do próby utworzenia rządu alternatywnego, co oczywiście kończy się niepowodzeniem. Johnson walczy z wyborami, stojąc w manifeście za „opuśćmy UE bez porozumienia”, co spowoduje, że dziesiątki posłów Torysów rezygnują z członkostwa w partii, ale Partia Brexit odrzuca wszystkich potencjalnych kandydatów. Niewiadomą pozostaje, czy w takich okolicznościach Johnson wygrałby wybory. Pewną wskazówką może być jednak porażka May.

Scenariusz przedstawiony przez Iain’a Dale’a, pokazuje tak naprawdę, jak duży wpływ na dalszy rozwój wydarzeń może mieć Nigel Farage, który nie ma za grosz zaufania do Borysa Johnsona. Ten jednak oferuje Partii Brexit 50 miejsc w wyborach parlamentarnych, co wydaje się być niczym więcej jak zwykłą fantazją. Ale, jak pokazuje życie, w tym środowisku politycznym zdarzają się dziwniejsze rzeczy.

 

11 X 2019

Źródło: https://www.conservativehome.com/thecolumnists/2019/10/will-johnson-get-a-brexit-deal-done-after-all.html