USA (XI 2022): Program Heritage Foundation dla Ameryki

Konserwatywna Heritage Foundation opublikowała w listopadzie 2022 r. siedmiopunktowy program naprawy amerykańskiej rzeczywistości. Założenia tego dokumentu przedstawili w rozmowie z Fox News Digital przedstawiciele fundacji: prezes Kevin Roberts i dyrektor wykonawcza Jessica Anderson. Prezes Heritage Foundation zdefiniował nastrój panujący w kraju jako satysfakcjonujący, ale równocześnie niepokojący. Swoje zdanie tłumaczył tym, że z jednej strony jest spokojny o przyszłość USA, ale z drugiej zauważa rosnącą rangę problemów, zwłaszcza w sektorze finansów, które w czasie rządów Republikanów nawet nie istniały.

Heritage Foundation wśród siedmiu głównych kierunków polityki za jeden z priorytetów uważa opanowanie bieżącej inflacji i ograniczenie wydatków. Jako jedno z narzędzi tej polityki Roberts wskazał blokowanie planów wydatków Demokratów za pośrednictwem republikańskiej większości w Izbie Reprezentantów. Zauważył także, że jeśli rząd będzie prowadził racjonalną politykę fiskalną, to kraj jest w stanie przezwyciężyć inflację przed 2025 rokiem.

Roberts tłumaczył w wystąpieniu dla Fox News, że duże zaniepokojenie organizacji budzi rosnące zagrożenie ze strony komunistycznych Chin, a także kierunki edukacji młodzieży. Jako środki zaradcze wymieniał: dalszy rozwój technologiczny, ale także – a może przede wszystkim – uzmysławianie ludziom tego zagrożenia. Fundacja postuluje również usprawnienia systemu edukacji, w którym rodzice mieliby większy wpływ na przekazywane treści. Wskazuje jako problem szczególnie małą świadomość w istotnych kwestiach: system polityczny, polityka międzynarodowa (np. niska świadomość społeczna o potencjalnym zagrożeniu ze strony Chin), a przeznaczenie dużej ilości czasu na przekazywanie treści z zakresu teorii ras i radykalnej ideologii gender. Heritage Foundation proponuje oddanie decyzji w kwestiach ideologicznych w ręce rodziców, a w szkole – skupienie na przekazaniu wiedzy.

Władze konserwatywnej fundacji uważają także, że taki klimat będzie sprzyjał pogłębieniu zainteresowania sytuacją w kraju i na świecie, a co za tym idzie wpłynie na dwa kolejne postulaty: zabezpieczenie granic i ograniczenie przestępczości oraz zapewnienie bardziej wyrównanych i miarodajnych wyborów w 2023 roku. Ten ostatni aspekt mógłby uzupełnić – dodając mu „głębi” – program stawiany przez lidera republikańskiej większości w Izbie Reprezentantów w latach 2014-2019, Kevina McCarthy’ego, co jest istotne wobec braku motywacji wśród uprawnionych do głosowania w ostatnich wyborach.

Przedstawiciele organizacji mówili również o konieczności zapewnienia odpowiednich regulacji na poziomie prawnym, by wypełnić dwa ostatnie postulaty: ograniczenie wpływu Big Tech[1] na społeczeństwo, a także zwiększenie ochrony dzieci nienarodzonych. Tak jak w poprzednich przypadkach Kevin Roberts uważa, że kluczowe jest uświadomienie tych potrzeb amerykańskiemu społeczeństwu poprzez edukację oraz kampanie informacyjne.

Dyrektor wykonawcza przyznała, że organizacja dysponuje dużym potencjałem osobowym, bo dwoma milionami aktywnych członków oraz pewnym zapleczem finansowym: ostatnia kampania reklamowa, przedstawiająca organizację jako „amerykański przyczółek w Waszyngtonie”, kosztowała 1,5 miliona dolarów.

Roberts w konkluzji stwierdził, że wszystkie proponowane działania mają przygotować Amerykę na konserwatywną prezydenturę w 2025 roku.

 

Opracował: Sebastian Graniczkowski

 

Źródła:

foxnews.com/politics/heritage-foundation-releases-top-7-priorities-promote-conservatism-next-congress?intcmp=tw_fnc

heritage.org/fighting-for-americas-future/counter-the-threat-communist-china

heritage.org/fighting-for-americas-future/empower-parents-make-education-choices

heritage.org/fighting-for-americas-future/ensure-free-and-fair-elections

heritage.org/fighting-for-americas-future/hold-big-tech-accountable

heritage.org/fighting-for-americas-future/introduction

heritage.org/fighting-for-americas-future/protect-unborn-life-and-family-formation

heritage.org/fighting-for-americas-future/reverse-the-growth-regulations-spending-and-inflation

heritage.org/fighting-for-americas-future/secure-americas-borders-and-reduce-crime

 

[1] Big Tech (także: Wielka piątka, Banda pięciu) to określenie dla pięciu światowych gigantów firm komputerowych: Alphabet (dawniej: Google), Amazon, Apple, Meta (dawniej: Facebook), i Microsoft.