O Europie Środkowej i V4 na Warsaw Security Forum

Piotr Bajda

Piotr Bajda

Piotr Bajda

Dr hab., wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autor wydanej przez OMP książki Małe państwo europejskie na arenie międzynarodowej. Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993-2016.

W dniach 24-25 października w Warszawie odbyła się konferencja Warsaw Security Forum. Jest to coroczne wydarzenie organizowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego, skupiające ministrów i ekspertów ds. międzynarodowych z Europy i nie tylko. Podczas dwóch dni konferencji omawiane są kwestie bezpieczeństwa w Europie i na świecie w wielu aspektach: militarnym, technologicznym, prawnym, a przede wszystkim politycznym.

Piotr Bajda

Piotr Bajda

Dr hab., wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autor wydanej przez OMP książki Małe państwo europejskie na arenie międzynarodowej. Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993-2016.

Ciekawym wydarzeniem na tegorocznym Warsaw Security Forum były zaproponowane przez organizatorów zamknięte spotkania w formacie okrągłego stołu. Spośród sześciu takich wydarzeń aż dwa były poświęcone Europie Środkowej, jedno Chinom, jedno terroryzmowi, a pozostałe wywiadowi w czasach informatyzacji i coraz modniejszym koncepcjom budowania Resilience Centre jako ośrodków wspierającychwładze krajowe w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa, odpornego na zagrożenia. Taka kompozycja tematów okrągłostołowych może świadczyć o renesansie zainteresowania Europą Środkową jako politycznym aktorem regionalnym, o czym może świadczyć liczna obecność ekspertów na obu prezentacjach oraz ożywiona dyskusja.

 

Pierwsze z środkowoeuropejskich spotkań „Defining Central Europe and V4” służyło głównie prezentacji ostatniej publikacji węgierskiego think tanku Antall József Knowledge Center (link do publikacji: http://www.ajtk.hu/publishing/newreleases).

 

Dwóch przedstawicieli węgierskiego centrum wskazało, że z perspektywy Budapesztu Europa Środkowa jest centrum ich zainteresowania, a Grupa Wyszehradzka to jeden z najważniejszych instrumentów w węgierskiej polityce zagranicznej. Dyskusja pokazała, że w środowisku eksperckim istnieje potężna rozbieżność ocen odnośnie roli Grupy Wyszehradzkiej, przy czym jeden z niemieckich komentatorów  wskazał, że V4 to faktycznie przeszkoda, by sprawnie zarządzać tym obszarem przez europejskie centrum.

 

Ta sama osoba już w innej roli wystąpiła podczas drugiej debaty, której gospodarzem była redakcja Visegrad Insight i German Marshall Fund of US (a dokładnie jej berlińskie biura). Podczas tego spotkania zaprezentowano przygotowaną prognozę, gdzie będzie Europa Środkowa (a dokładniej V4) w 2025 r. Scenariusze były różne – od szalejącego nacjonalizmu w regionie po pokojowe życie niemalże pod tęczową flagą (link do raportu: https://cefutures.visegradinsight.eu/). 

 

Ale dwie rzeczy najbardziej mnie uderzyły: brak było w nim scenariusza pokazującego V4 jako centrum środkowoeuropejskiego makroregionu w ramach UE, potrafiącego mądrze zarządzać procesami europeizacji w skali, na którą zgodziły się poszczególne suwerenne państwa.

 

Drugi raz ze zdziwieniem uniosłem brwi, gdy w odpowiedzi na pytanie do autorów o najbardziej oczekiwany przez nich scenariusz wydarzeń padła odpowiedź, że czwarty scenariusz z prezentowanych w raporcie, mówiący o buncie młodzieży pod europejskimi flagami, który wymusi pogłębioną integrację regionu z głównym nurtem europejskim. To trochę koresponduje z oczekiwaniami innego z wytrawnych analityków, Olafa Osicy (https://twitter.com/OlafOsica/status/1057970157409222656), który czeka na „rewolucję godności” w Budapeszcie. Na ile jest to myślenie życzeniowe, a na ile realny scenariusz, każdy już musi sobie sam odpowiedzieć.

 

Ale choćby dzięki tym dwóm wydarzeniom całe Warsaw Security Forum należy ocenić jako wyjątkowo udane przedsięwzięcie i warto planować sobie już dziś udział w przyszłorocznej edycji.